หมวดหมู่:

defer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdefer

 • การออกเสียง : Fidelity Fidelity [en]
 • การออกเสียง : reliability reliability [en]
 • การออกเสียง : patriotism patriotism [en]
 • การออกเสียง : faithfulness faithfulness [en]
 • การออกเสียง : devotion devotion [en]
 • การออกเสียง : constancy constancy [en]
 • การออกเสียง : fealty fealty [en]
 • การออกเสียง : steadfastness steadfastness [en]
 • การออกเสียง : trustworthiness trustworthiness [en]
 • การออกเสียง : true-heartedness true-heartedness [en]
 • การออกเสียง : staunchness staunchness [en]
 • การออกเสียง : trustiness trustiness [en]
 • การออกเสียง : troth troth [en]
 • การออกเสียง : antalahin antalahin [tl]