หมวดหมู่:

decayed

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdecayed

  • การออกเสียง : rotten rotten [en]
  • การออกเสียง : rottenness rottenness [en]