หมวดหมู่:

Deal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDeal

  • การออกเสียง : deal deal [en]
  • การออกเสียง : سودا سودا [fa]
  • การออกเสียง : صفقة صفقة [ar]
  • การออกเสียง : التعاطى التعاطى [ar]
  • การออกเสียง : 殺你 殺你 [yue]