หมวดหมู่:

dawka

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdawka

 • การออกเสียง : kapsułka kapsułka [pl]
 • การออกเสียง : stopniowana stopniowana [pl]
 • การออกเสียง : mięsna mięsna [pl]
 • การออกเสียง : potrójna potrójna [pl]
 • การออกเสียง : zwiększanie zwiększanie [pl]
 • การออกเสียง : przedawkowanie przedawkowanie [pl]
 • การออกเสียง : porcjować porcjować [pl]
 • การออกเสียง : przedawkować przedawkować [pl]
 • การออกเสียง : niskokaloryczna niskokaloryczna [pl]
 • การออกเสียง : zdwojona zdwojona [pl]
 • การออกเสียง : jednorazowa jednorazowa [pl]
 • การออกเสียง : insulinowa insulinowa [pl]