หมวดหมู่:

David

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงDavid

 • การออกเสียง : David David [en]
 • การออกเสียง : Dafydd Dafydd [cy]
 • การออกเสียง : Dawid Dawid [pl]
 • การออกเสียง : Dewi Dewi [cy]
 • การออกเสียง : דוד דוד [he]
 • การออกเสียง : דָּוִד דָּוִד [he]
 • การออกเสียง : Oath of the Horatii Oath of the Horatii [en]
 • การออกเสียง : Dyved Dyved [cy]
 • การออกเสียง : Δαυίδ Δαυίδ [el]
 • การออกเสียง : Dewydd Dewydd [cy]
 • การออกเสียง : Αβεσσαλώμ Αβεσσαλώμ [el]
 • การออกเสียง : Δαυιδ Δαυιδ [grc]
 • การออกเสียง : προφητάνακτας προφητάνακτας [el]
 • การออกเสียง : 大衞 大衞 [yue]
 • บันทึกการออกเสียง : ᑕᐃᕕᑎ ᑕᐃᕕᑎ [iu] รอการออกเสียง