หมวดหมู่:

data

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdata

 • การออกเสียง : data data [en]
 • การออกเสียง : information information [en]
 • การออกเสียง : statistics statistics [en]
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte [en]
 • การออกเสียง : intelligence intelligence [en]
 • การออกเสียง : 1996 1996 [fr]
 • การออกเสียง : analog analog [de]
 • การออกเสียง : radio-frequency identification radio-frequency identification [en]
 • การออกเสียง : router (computing) router (computing) [en]
 • การออกเสียง : analogue analogue [en]
 • การออกเสียง : statistical statistical [en]
 • การออกเสียง : 1973 1973 [en]
 • การออกเสียง : formatted formatted [en]
 • การออกเสียง : concentrator concentrator [en]
 • การออกเสียง : gigabit gigabit [en]
 • การออกเสียง : GB (storage) GB (storage) [en]
 • การออกเสียง : Dane Dane [en]
 • การออกเสียง : Gallup Gallup [fi]
 • การออกเสียง : RFID RFID [en]
 • การออกเสียง : bandwidth bandwidth [en]
 • การออกเสียง : gis gis [en]
 • การออกเสียง : statistician statistician [en]
 • การออกเสียง : GData GData [en]
 • การออกเสียง : formatting formatting [en]
 • การออกเสียง : cd-rom cd-rom [nl]
 • การออกเสียง : lossless lossless [en]
 • การออกเสียง : diskette diskette [de]
 • การออกเสียง : char (data) char (data) [en]
 • การออกเสียง : za miesiąc za miesiąc [pl]
 • การออกเสียง : 데이터베이스 데이터베이스 [ko]
 • การออกเสียง : 1894 1894 [en]
 • การออกเสียง : Journal Citation Reports Journal Citation Reports [en]
 • การออกเสียง : kibibyte kibibyte [de]
 • การออกเสียง : Hadley Centre Hadley Centre [en]
 • การออกเสียง : Equinix Equinix [en]
 • การออกเสียง : przeczytać przeczytać [pl]
 • การออกเสียง : lossy lossy [en]
 • การออกเสียง : trinary Tree trinary Tree [en]
 • การออกเสียง : przeterminowanie przeterminowanie [pl]
 • การออกเสียง : 23andMe 23andMe [en]
 • การออกเสียง : data urodzenia data urodzenia [pl]
 • การออกเสียง : DXF DXF [en]
 • การออกเสียง : datowanie datowanie [pl]
 • การออกเสียง : IGES IGES [en]
 • การออกเสียง : veri madenciliği veri madenciliği [tr]
 • การออกเสียง : אבדה אבדה [he]
 • การออกเสียง : XXI w. XXI w. [pl]
 • การออกเสียง : Inmon Inmon [en]
 • การออกเสียง : Gb (transmission) Gb (transmission) [en]
 • การออกเสียง : przez czasem przez czasem [pl]
 • การออกเสียง : 數據中心 數據中心 [yue]
 • การออกเสียง : veri çözümlemesi veri çözümlemesi [tr]
 • การออกเสียง : w 1944 r. w 1944 r. [pl]
 • การออกเสียง : nie zwlekając nie zwlekając [pl]
 • การออกเสียง : rok 2013 rok 2013 [pl]
 • การออกเสียง : JWT JWT [en]
 • การออกเสียง : przedatować przedatować [pl]
 • การออกเสียง : 計量經濟學 計量經濟學 [zh]
 • การออกเสียง : IX - nono secolo IX - nono secolo [it]
 • การออกเสียง : przedterminowy przedterminowy [pl]
 • การออกเสียง : data narodzin data narodzin [pl]
 • การออกเสียง : 1959 r. 1959 r. [pl]
 • การออกเสียง : nominalna nominalna [pl]
 • การออกเสียง : 14 października (czternasty {dzień} ~) 14 października (czternasty {dzień} ~) [pl]
 • การออกเสียง : dwudziestego marca dwudziestego marca [pl]
 • การออกเสียง : Dataism Dataism [en]
 • การออกเสียง : 1997 r. 1997 r. [pl]
 • การออกเสียง : dokładna data dokładna data [pl]
 • การออกเสียง : 28 listopada 1561 r. 28 listopada 1561 r. [pl]
 • การออกเสียง : Teiid Teiid [en]
 • การออกเสียง : w 1335 r. w 1335 r. [pl]
 • การออกเสียง : rådata rådata [sv]
 • การออกเสียง : OAuth OAuth [en]
 • การออกเสียง : 31 (dzień) sierpnia 31 (dzień) sierpnia [pl]
 • การออกเสียง : ze wsteczną datą ze wsteczną datą [pl]
 • การออกเสียง : 30 sierpnia 1579 r. 30 sierpnia 1579 r. [pl]
 • การออกเสียง : chipmachinefabrikant ASML chipmachinefabrikant ASML [nl]
 • การออกเสียง : w 1580 r. w 1580 r. [pl]
 • การออกเสียง : z datą z datą [pl]
 • การออกเสียง : w 1579 r. w 1579 r. [pl]
 • การออกเสียง : o dacie o dacie [pl]
 • การออกเสียง : starej daty starej daty [pl]
 • การออกเสียง : siliciumschijf siliciumschijf [nl]