หมวดหมู่:

dar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdar

 • การออกเสียง : говорить говорить [ru]
 • การออกเสียง : der der [de]
 • การออกเสียง : di di [es]
 • การออกเสียง : dio dio [es]
 • การออกเสียง : dé [ast]
 • การออกเสียง : demos demos [de]
 • การออกเสียง : dieron dieron [es]
 • การออกเสียง : pokutny pokutny [pl]
 • การออกเสียง : даём даём [ru]
 • การออกเสียง : Dar Młodzieży Dar Młodzieży [pl]
 • การออกเสียง : даёшь даёшь [ru]
 • การออกเสียง : diste diste [es]
 • การออกเสียง : даёте даёте [ru]
 • การออกเสียง : oratorski oratorski [pl]
 • การออกเสียง : darczyńca darczyńca [pl]
 • การออกเสียง : даю даю [ru]
 • การออกเสียง : дают дают [ru]
 • การออกเสียง : historyczny historyczny [pl]
 • การออกเสียง : uradować uradować [pl]
 • การออกเสียง : disteis disteis [es]
 • การออกเสียง : dimos dimos [es]
 • การออกเสียง : opatrznościowy opatrznościowy [pl]
 • การออกเสียง : dziękczynny dziękczynny [pl]
 • การออกเสียง : даёт даёт [ru]
 • การออกเสียง : obdarowywać obdarowywać [pl]
 • การออกเสียง : fundatorka fundatorka [pl]
 • การออกเสียง : nierozdzielony nierozdzielony [pl]
 • การออกเสียง : darowany darowany [pl]
 • การออกเสียง : ofiarodawca ofiarodawca [pl]
 • การออกเสียง : datki datki [pl]
 • การออกเสียง : дадут дадут [ru]
 • การออกเสียง : filantropijny filantropijny [pl]
 • การออกเสียง : Demus Demus [de]
 • การออกเสียง : obdarzyć obdarzyć [pl]
 • การออกเสียง : vermek vermek [tr]
 • การออกเสียง : deklamatorski deklamatorski [pl]
 • การออกเสียง : pluszak pluszak [pl]
 • การออกเสียง : Vergüenza te debería dar Vergüenza te debería dar [es]
 • การออกเสียง : ojcowski ojcowski [pl]
 • การออกเสียง : darowujący darowujący [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : dettia dettia [rm] รอการออกเสียง