หมวดหมู่:

danke

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdanke

  • การออกเสียง : Danke Danke [de]
  • การออกเสียง : merci vielmol merci vielmol [gsw]
  • การออกเสียง : spas spas [ku]