หมวดหมู่:

czas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงczas

 • การออกเสียง : февраль февраль [ru]
 • การออกเสียง : октябрь октябрь [ru]
 • การออกเสียง : январь январь [ru]
 • การออกเสียง : ноябрь ноябрь [ru]
 • การออกเสียง : сентябрь сентябрь [ru]
 • การออกเสียง : апрель апрель [ru]
 • การออกเสียง : июнь июнь [ru]
 • การออกเสียง : май май [ru]
 • การออกเสียง : декабрь декабрь [ru]
 • การออกเสียง : Która godzina? Która godzina? [pl]
 • การออกเสียง : июль июль [ru]
 • การออกเสียง : Jakże ten czas ucieka! Jakże ten czas ucieka! [pl]
 • การออกเสียง : dekada dekada [tl]
 • การออกเสียง : letni letni [sl]
 • การออกเสียง : zegar zegar [pl]
 • การออกเสียง : klepsydra klepsydra [pl]
 • การออกเสียง : chronometr chronometr [cs]
 • การออกเสียง : cały czas cały czas [pl]
 • การออกเสียง : Kiedy masz czas? Kiedy masz czas? [pl]
 • การออกเสียง : ząb czasu ząb czasu [pl]
 • การออกเสียง : od jakiegoś czasu od jakiegoś czasu [pl]
 • การออกเสียง : rychło w czas rychło w czas [pl]
 • การออกเสียง : w miarę upływu czasu w miarę upływu czasu [pl]
 • การออกเสียง : spożytkowany spożytkowany [pl]
 • การออกเสียง : w czasie operacji w czasie operacji [pl]
 • การออกเสียง : Czas leczy wszystkie rany Czas leczy wszystkie rany [pl]
 • การออกเสียง : miniony miniony [pl]
 • การออกเสียง : dysponować dysponować [pl]
 • การออกเสียง : przez czasem przez czasem [pl]
 • การออกเสียง : zaranie zaranie [pl]
 • การออกเสียง : południowa południowa [pl]
 • การออกเสียง : co jakiś czas co jakiś czas [pl]
 • การออกเสียง : zaczadzone zaczadzone [pl]
 • การออกเสียง : stracić rachubę czasu stracić rachubę czasu [pl]
 • การออกเสียง : na jakiś czas na jakiś czas [pl]
 • การออกเสียง : Czas robi swoje Czas robi swoje [pl]
 • การออกเสียง : czas najwyższy, aby czas najwyższy, aby [pl]
 • การออกเสียง : czasie czasie [pl]
 • การออกเสียง : przedterminowy przedterminowy [pl]
 • การออกเสียง : dwuroczna dwuroczna [pl]
 • การออกเสียง : niedokonany niedokonany [pl]
 • การออกเสียง : Czas to pieniądz. Czas to pieniądz. [pl]
 • การออกเสียง : czas szybko leci czas szybko leci [pl]
 • การออกเสียง : Czas mija Czas mija [pl]
 • การออกเสียง : dłuższy czas dłuższy czas [pl]
 • การออกเสียง : Ile czasu Ile czasu [pl]
 • การออกเสียง : od dłuższego czasu od dłuższego czasu [pl]
 • การออกเสียง : stracić poczucie czasu stracić poczucie czasu [pl]
 • การออกเสียง : w czasie zajęć w czasie zajęć [pl]
 • การออกเสียง : wehikuł czasu wehikuł czasu [pl]
 • การออกเสียง : przez jakiś czas przez jakiś czas [pl]
 • การออกเสียง : ubiegłoroczny ubiegłoroczny [pl]
 • การออกเสียง : nadgryziony zębem czasu nadgryziony zębem czasu [pl]
 • การออกเสียง : z biegiem czasu z biegiem czasu [pl]
 • การออกเสียง : strefy czasowe strefy czasowe [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : абҵара абҵара [ab] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : дакъикъа дакъикъа [abq] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : мартӀ мартӀ [abq] รอการออกเสียง