หมวดหมู่:

cyfra

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcyfra

 • การออกเสียง : 1 1 [cs]
 • การออกเสียง : 2 2 [de]
 • การออกเสียง : 5 5 [en]
 • การออกเสียง : 8 8 [es]
 • การออกเสียง : 4 4 [en]
 • การออกเสียง : 3 3 [en]
 • การออกเสียง : 7 7 [en]
 • การออกเสียง : 6 6 [yue]
 • การออกเสียง : 9 9 [fr]
 • การออกเสียง : pięć pięć [pl]
 • การออกเสียง : jeden jeden [de]
 • การออกเสียง : dziewięć dziewięć [pl]
 • การออกเสียง : siedem siedem [pl]
 • การออกเสียง : sześć sześć [pl]
 • การออกเสียง : osiem osiem [pl]
 • การออกเสียง : dwa dwa [pl]
 • การออกเสียง : IX IX [pl]
 • การออกเสียง : przeczytać przeczytać [pl]
 • การออกเสียง : 1 (jeden) 1 (jeden) [pl]
 • การออกเสียง : szóstka szóstka [pl]
 • การออกเสียง : VII VII [pl]
 • การออกเสียง : 2 (dwa) 2 (dwa) [pl]
 • การออกเสียง : dziewiątka dziewiątka [pl]
 • การออกเสียง : jednym jednym [pl]
 • การออกเสียง : cyfrowa cyfrowa [pl]
 • การออกเสียง : odwrócona odwrócona [pl]
 • การออกเสียง : cyfryzacja cyfryzacja [pl]
 • การออกเสียง : cyfry arabskie cyfry arabskie [pl]
 • การออกเสียง : piątka piątka [pl]
 • การออกเสียง : cyfrowo cyfrowo [pl]
 • การออกเสียง : trzema - trzyma trzema - trzyma [pl]
 • การออกเสียง : dwucyfrówka dwucyfrówka [pl]