หมวดหมู่:

cutting

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcutting

 • การออกเสียง : saw saw [en]
 • การออกเสียง : hack hack [en]
 • การออกเสียง : sawed sawed [en]
 • การออกเสียง : scalpel scalpel [en]
 • การออกเสียง : cutting cutting [en]
 • การออกเสียง : autotonsorialist autotonsorialist [en]
 • การออกเสียง : scythes scythes [fr]
 • การออกเสียง : air plasma cutting air plasma cutting [en]
 • การออกเสียง : osteotome osteotome [en]
 • การออกเสียง : tartak tartak [pl]
 • การออกเสียง : passerilles passerilles [fr]
 • การออกเสียง : excising excising [en]