หมวดหมู่:

currency unit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcurrency unit

 • การออกเสียง : reais reais [pt]
 • การออกเสียง : Bitcoin Bitcoin [en]
 • การออกเสียง : forint forint [hu]
 • การออกเสียง : $ $ [en]
 • การออกเสียง : 円 [ja]
 • การออกเสียง : quetzal quetzal [es]
 • การออกเสียง : ₴ [uk]
 • การออกเสียง : 圓 [yue]
 • การออกเสียง : ₩ [en]
 • การออกเสียง : שקל, שֶׁקֶל שקל, שֶׁקֶל [he]
 • การออกเสียง : ₲ [da]
 • การออกเสียง : ₦ [da]
 • การออกเสียง : ₮ [da]
 • การออกเสียง : ₫ [yue]
 • การออกเสียง : ₭ [da]
 • การออกเสียง : ₱ [da]
 • การออกเสียง : ₺ [da]
 • การออกเสียง : ₪ [da]
 • การออกเสียง : ₧ [es]
 • การออกเสียง : ₸ [da]
 • การออกเสียง : ₽ [da]
 • การออกเสียง : ₵ [da]
 • การออกเสียง : 五百円玉 五百円玉 [ja]
 • การออกเสียง : 二重敬語 二重敬語 [ja]
 • การออกเสียง : ₻ [da]
 • การออกเสียง : £ (Livre Sterling) £ (Livre Sterling) [fr]
 • การออกเสียง : ₼ [da]
 • การออกเสียง : ¥ (Yen) ¥ (Yen) [fr]