หมวดหมู่:

currency

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcurrency

 • การออกเสียง : dollar dollar [en]
 • การออกเสียง : euro euro [en]
 • การออกเสียง : dollars dollars [en]
 • การออกเสียง : reais reais [pt]
 • การออกเสียง : Louis Louis [fr]
 • การออกเสียง : exchange exchange [en]
 • การออกเสียง : Bitcoin Bitcoin [en]
 • การออกเสียง : € [nl]
 • การออกเสียง : lire lire [fr]
 • การออกเสียง : corona corona [es]
 • การออกเสียง : penny penny [en]
 • การออกเสียง : punt punt [nl]
 • การออกเสียง : pence pence [en]
 • การออกเสียง : $ $ [en]
 • การออกเสียง : forint forint [hu]
 • การออกเสียง : lira lira [es]
 • การออกเสียง : yuan yuan [en]
 • การออกเสียง : rand rand [de]
 • การออกเสียง : shilling shilling [en]
 • การออกเสียง : Krone Krone [en]
 • การออกเสียง : 50p 50p [en]
 • การออกเสียง : 円 [ja]
 • การออกเสียง : rupia rupia [it]
 • การออกเสียง : zloty zloty [hu]
 • การออกเสียง : dinar dinar [ca]
 • การออกเสียง : ringgit ringgit [ms]
 • การออกเสียง : 千円 千円 [ja]
 • การออกเสียง : kroner kroner [da]
 • การออกเสียง : devise devise [en]
 • การออกเสียง : měna měna [cs]
 • การออกเสียง : Tanner Tanner [fi]
 • การออกเสียง : koruny koruny [cs]
 • การออกเสียง : krona krona [sv]
 • การออกเสียง : ₴ [uk]
 • การออกเสียง : threepence threepence [en]
 • การออกเสียง : weights weights [en]
 • การออกเสียง : ユーロ ユーロ [ja]
 • การออกเสียง : sixpence sixpence [en]
 • การออกเสียง : Kroon Kroon [nl]
 • การออกเสียง : 両 [ja]
 • การออกเสียง : ₩ [en]
 • การออกเสียง : ₹ [da]
 • การออกเสียง : peseta peseta [es]
 • การออกเสียง : ₦ [da]
 • การออกเสียง : caire caire [fr]
 • การออกเสียง : tuppenny tuppenny [en]
 • การออกเสียง : 5p 5p [en]
 • การออกเสียง : ruble ruble [tr]
 • การออกเสียง : dollari dollari [it]
 • การออกเสียง : tuppence tuppence [en]
 • การออกเสียง : ₮ [da]
 • การออกเสียง : ₭ [da]
 • การออกเสียง : ₫ [yue]
 • การออกเสียง : ₺ [da]
 • การออกเสียง : ₱ [da]
 • การออกเสียง : Rupiah Rupiah [ind]
 • การออกเสียง : kyat kyat [my]
 • การออกเสียง : ₧ [es]
 • การออกเสียง : kronen kronen [de]
 • การออกเสียง : ₪ [da]
 • การออกเสียง : 10p 10p [en]
 • การออกเสียง : ₸ [da]
 • การออกเสียง : ₲ [da]
 • การออกเสียง : hryvnia hryvnia [en]
 • การออกเสียง : 1p 1p [en]
 • การออกเสียง : ₽ [da]
 • การออกเสียง : dinaro dinaro [it]
 • การออกเสียง : króna króna [is]
 • การออกเสียง : ₵ [da]
 • การออกเสียง : fuppence fuppence [en]
 • การออกเสียง : 通貨緊縮 通貨緊縮 [zh]
 • การออกเสียง : ten-bob note ten-bob note [en]
 • การออกเสียง : butut butut [en]
 • การออกเสียง : λουδοβίκειο λουδοβίκειο [el]
 • การออกเสียง : dinár dinár [hu]
 • การออกเสียง : grosze grosze [pl]
 • การออกเสียง : Coroa Faroesa Coroa Faroesa [pt]
 • การออกเสียง : valută valută [ro]
 • การออกเสียง : fiorino fiorino [it]
 • การออกเสียง : half-crown half-crown [en]
 • การออกเสียง : kopikat kopikat [et]
 • การออกเสียง : αργύρια αργύρια [el]
 • การออกเสียง : 화폐 화폐 [ko]
 • การออกเสียง : pennyworth pennyworth [en]
 • การออกเสียง : αργύριο αργύριο [el]
 • การออกเสียง : Coroa Sueca Coroa Sueca [pt]
 • การออกเสียง : 五百円玉 五百円玉 [ja]
 • การออกเสียง : dòlar dòlar [ca]
 • การออกเสียง : Waterlow Waterlow [en]
 • การออกเสียง : meticais meticais [pt]
 • การออกเสียง : livre parisis livre parisis [fr]
 • การออกเสียง : 20p 20p [en]
 • การออกเสียง : metical metical [pt]
 • การออกเสียง : rúpia rúpia [pt]
 • การออกเสียง : rubla rubla [et]
 • การออกเสียง : 30p 30p [en]
 • การออกเสียง : ₻ [da]
 • การออกเสียง : pesseta pesseta [ca]
 • การออกเสียง : Πούλα Πούλα [el]
 • การออกเสียง : Rupien Rupien [de]