หมวดหมู่:

cumprimento

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcumprimento

  • การออกเสียง : olá olá [pt]
  • การออกเสียง : Tchê Tchê [pt]
  • การออกเสียง : Como vai? Como vai? [pt]
  • การออกเสียง : Como vai Como vai [pt]
  • การออกเสียง : בֹּקֶר טוֹב בֹּקֶר טוֹב [he]
  • การออกเสียง : Olá! Tudo bem Olá! Tudo bem [pt]