• การออกเสียงคำว่า รามเกียรติ์ รามเกียรติ์ [th]
 • การออกเสียงคำว่า biculturalism biculturalism [en]
 • การออกเสียงคำว่า cithare finlandaise cithare finlandaise [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Járosy Járosy [hu]
 • การออกเสียงคำว่า theatre theatre [en]
 • การออกเสียงคำว่า Europejska Stolica Kultury Europejska Stolica Kultury [pl]
 • การออกเสียงคำว่า 歷史文化 歷史文化 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 香港文化 香港文化 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 經濟文化 經濟文化 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 文化 文化 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 家屬答禮 家屬答禮 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า hinterland hinterland [en]
 • การออกเสียงคำว่า con facilidad con facilidad [es]
 • การออกเสียงคำว่า flogger flogger [es]
 • การออกเสียงคำว่า Rastafari Rastafari [en]
 • การออกเสียงคำว่า Kultur Kultur [sv]
 • การออกเสียงคำว่า patrimoni UNESCO patrimoni UNESCO [it]
 • การออกเสียงคำว่า Santa Claus Santa Claus [en]
 • การออกเสียงคำว่า mods mods [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hindi Hindi [hi]
 • การออกเสียงคำว่า Renaissance humanism Renaissance humanism [en]
 • การออกเสียงคำว่า cinema cinema [en]
 • การออกเสียงคำว่า ポストモダン ポストモダン [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Shōjo Shōjo [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文部省 文部省 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文部科学省 文部科学省 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文化の日 文化の日 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 大衆文化 大衆文化 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文化映画 文化映画 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文化財 文化財 [ja]