หมวดหมู่:

cuarteto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcuarteto

  • การออกเสียง : chirigota chirigota [es]
  • การออกเสียง : comparsa comparsa [es]
  • การออกเสียง : coro coro [it]