หมวดหมู่:

cuarteto

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcuarteto

  • การออกเสียง : chirigota
    chirigota [es]
  • การออกเสียง : comparsa
    comparsa [es]
  • การออกเสียง : coro
    coro [it]