หมวดหมู่:

country

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountry

 • การออกเสียง : Brasil Brasil [pt]
 • การออกเสียง : Australia Australia [en]
 • การออกเสียง : Portugal Portugal [pt]
 • การออกเสียง : Argentina Argentina [es]
 • การออกเสียง : 香港 香港 [zh]
 • การออกเสียง : China China [de]
 • การออกเสียง : 中国 中国 [zh]
 • การออกเสียง : 日本 日本 [ja]
 • การออกเสียง : Venezuela Venezuela [es]
 • การออกเสียง : Chile Chile [es]
 • การออกเสียง : Italy Italy [en]
 • การออกเสียง : England England [en]
 • การออกเสียง : New Zealand New Zealand [en]
 • การออกเสียง : El Salvador El Salvador [en]
 • การออกเสียง : Japan Japan [en]
 • การออกเสียง : Nederland Nederland [nl]
 • การออกเสียง : United States United States [en]
 • การออกเสียง : Israel Israel [es]
 • การออกเสียง : Brazil Brazil [en]
 • การออกเสียง : Китай Китай [ru]
 • การออกเสียง : Sverige Sverige [sv]
 • การออกเสียง : Éire Éire [ga]
 • การออกเสียง : Alemania Alemania [es]
 • การออกเสียง : Italia Italia [es]
 • การออกเสียง : Italien Italien [fr]
 • การออกเสียง : Afghanistan Afghanistan [en]
 • การออกเสียง : land land [en]
 • การออกเสียง : Myanmar Myanmar [en]
 • การออกเสียง : Україна Україна [uk]
 • การออกเสียง : Qatar Qatar [en]
 • การออกเสียง : Hrvatska Hrvatska [hr]
 • การออกเสียง : 英国 英国 [zh]
 • การออกเสียง : Polska Polska [pl]
 • การออกเสียง : Éireann Éireann [ga]
 • การออกเสียง : Kazakhstan Kazakhstan [en]
 • การออกเสียง : Indonesia Indonesia [en]
 • การออกเสียง : 法国 法国 [zh]
 • การออกเสียง : Mexico Mexico [en]
 • การออกเสียง : Brazilian Brazilian [en]
 • การออกเสียง : 中國 中國 [zh]
 • การออกเสียง : Suriname Suriname [en]
 • การออกเสียง : Belarus Belarus [en]
 • การออกเสียง : bro bro [en]
 • การออกเสียง : Perú Perú [es]
 • การออกเสียง : 美国 美国 [zh]
 • การออกเสียง : 德国 德国 [zh]
 • การออกเสียง : Korea Korea [en]
 • การออกเสียง : Tunisia Tunisia [en]
 • การออกเสียง : Ukraine Ukraine [en]
 • การออกเสียง : Poland Poland [en]
 • การออกเสียง : Belgique Belgique [fr]
 • การออกเสียง : Iran Iran [fa]
 • การออกเสียง : Maldives Maldives [en]
 • การออกเสียง : Kenya Kenya [en]
 • การออกเสียง : Schweiz Schweiz [de]
 • การออกเสียง : Mauritius Mauritius [en]
 • การออกเสียง : Finlandia Finlandia [es]
 • การออกเสียง : Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial [es]
 • การออกเสียง : Burkina Faso Burkina Faso [en]
 • การออกเสียง : Grecia Grecia [es]
 • การออกเสียง : Romania Romania [en]
 • การออกเสียง : Polen Polen [de]
 • การออกเสียง : Rusia Rusia [es]
 • การออกเสียง : Columbia Columbia [en]
 • การออกเสียง : emirates emirates [en]
 • การออกเสียง : Marshall Marshall [en]
 • การออกเสียง : South Africa South Africa [en]
 • การออกเสียง : Turkmenistan Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : Mongolia Mongolia [en]
 • การออกเสียง : Algeria Algeria [en]
 • การออกเสียง : Serbia Serbia [en]
 • การออกเสียง : Syria Syria [en]
 • การออกเสียง : South Korea South Korea [en]
 • การออกเสียง : pais pais [pt]
 • การออกเสียง : Irland Irland [de]
 • การออกเสียง : Papua New Guinea Papua New Guinea [en]
 • การออกเสียง : Malta Malta [it]
 • การออกเสียง : Taiwan Taiwan [en]
 • การออกเสียง : Brunei Brunei [en]
 • การออกเสียง : República Federativa do Brasil República Federativa do Brasil [pt]
 • การออกเสียง : Islandia Islandia [en]
 • การออกเสียง : Danmark Danmark [da]
 • การออกเสียง : Kanada Kanada [hu]
 • การออกเสียง : 德國 德國 [wuu]
 • การออกเสียง : Ukraina Ukraina [pl]
 • การออกเสียง : Morocco Morocco [en]
 • การออกเสียง : Spanien Spanien [de]
 • การออกเสียง : Congo Congo [fr]
 • การออกเสียง : 俄罗斯 俄罗斯 [zh]
 • การออกเสียง : caraibi caraibi [it]
 • การออกเสียง : indien indien [fr]
 • การออกเสียง : Канада Канада [tt]
 • การออกเสียง : الكويت الكويت [ar]
 • การออกเสียง : Swiss Swiss [en]
 • การออกเสียง : 美國 美國 [zh]
 • การออกเสียง : Madagascar Madagascar [es]
 • การออกเสียง : Oman Oman [en]
 • การออกเสียง : Kyrgyzstan Kyrgyzstan [en]
 • การออกเสียง : 韩国 韩国 [hak]
 • การออกเสียง : 西班牙 西班牙 [zh]