หมวดหมู่:

country

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountry

 • การออกเสียง : Brasil
  Brasil [pt]
 • การออกเสียง : Australia
  Australia [en]
 • การออกเสียง : Portugal
  Portugal [pt]
 • การออกเสียง : Argentina
  Argentina [es]
 • การออกเสียง : 香港
  香港 [zh]
 • การออกเสียง : China
  China [de]
 • การออกเสียง : 中国
  中国 [zh]
 • การออกเสียง : 日本
  日本 [ja]
 • การออกเสียง : Venezuela
  Venezuela [es]
 • การออกเสียง : Chile
  Chile [es]
 • การออกเสียง : Italy
  Italy [en]
 • การออกเสียง : England
  England [en]
 • การออกเสียง : New Zealand
  New Zealand [en]
 • การออกเสียง : Japan
  Japan [en]
 • การออกเสียง : El Salvador
  El Salvador [en]
 • การออกเสียง : Israel
  Israel [es]
 • การออกเสียง : United States
  United States [en]
 • การออกเสียง : Nederland
  Nederland [nl]
 • การออกเสียง : Brazil
  Brazil [en]
 • การออกเสียง : Китай
  Китай [ru]
 • การออกเสียง : Sverige
  Sverige [sv]
 • การออกเสียง : Éire
  Éire [ga]
 • การออกเสียง : Alemania
  Alemania [es]
 • การออกเสียง : Italia
  Italia [es]
 • การออกเสียง : Italien
  Italien [fr]
 • การออกเสียง : Qatar
  Qatar [en]
 • การออกเสียง : Afghanistan
  Afghanistan [en]
 • การออกเสียง : land
  land [en]
 • การออกเสียง : Myanmar
  Myanmar [en]
 • การออกเสียง : Hrvatska
  Hrvatska [hr]
 • การออกเสียง : Україна
  Україна [uk]
 • การออกเสียง : 英国
  英国 [zh]
 • การออกเสียง : Éireann
  Éireann [ga]
 • การออกเสียง : Polska
  Polska [pl]
 • การออกเสียง : Kazakhstan
  Kazakhstan [en]
 • การออกเสียง : Indonesia
  Indonesia [en]
 • การออกเสียง : Mexico
  Mexico [en]
 • การออกเสียง : 法国
  法国 [zh]
 • การออกเสียง : Brazilian
  Brazilian [en]
 • การออกเสียง : Suriname
  Suriname [en]
 • การออกเสียง : 中國
  中國 [zh]
 • การออกเสียง : Belarus
  Belarus [en]
 • การออกเสียง : bro
  bro [en]
 • การออกเสียง : Perú
  Perú [es]
 • การออกเสียง : Iran
  Iran [fa]
 • การออกเสียง : 美国
  美国 [zh]
 • การออกเสียง : 德国
  德国 [zh]
 • การออกเสียง : Ukraine
  Ukraine [en]
 • การออกเสียง : Korea
  Korea [en]
 • การออกเสียง : Tunisia
  Tunisia [en]
 • การออกเสียง : Poland
  Poland [en]
 • การออกเสียง : Belgique
  Belgique [fr]
 • การออกเสียง : Maldives
  Maldives [en]
 • การออกเสียง : Schweiz
  Schweiz [de]
 • การออกเสียง : Kenya
  Kenya [en]
 • การออกเสียง : Mauritius
  Mauritius [en]
 • การออกเสียง : Finlandia
  Finlandia [es]
 • การออกเสียง : Guinea Ecuatorial
  Guinea Ecuatorial [es]
 • การออกเสียง : Burkina Faso
  Burkina Faso [en]
 • การออกเสียง : Grecia
  Grecia [es]
 • การออกเสียง : Romania
  Romania [en]
 • การออกเสียง : Polen
  Polen [de]
 • การออกเสียง : Rusia
  Rusia [es]
 • การออกเสียง : Marshall
  Marshall [en]
 • การออกเสียง : Columbia
  Columbia [en]
 • การออกเสียง : emirates
  emirates [en]
 • การออกเสียง : South Africa
  South Africa [en]
 • การออกเสียง : Turkmenistan
  Turkmenistan [en]
 • การออกเสียง : Algeria
  Algeria [en]
 • การออกเสียง : Mongolia
  Mongolia [en]
 • การออกเสียง : South Korea
  South Korea [en]
 • การออกเสียง : Serbia
  Serbia [en]
 • การออกเสียง : Syria
  Syria [en]
 • การออกเสียง : pais
  pais [pt]
 • การออกเสียง : Irland
  Irland [de]
 • การออกเสียง : Taiwan
  Taiwan [en]
 • การออกเสียง : Papua New Guinea
  Papua New Guinea [en]
 • การออกเสียง : Malta
  Malta [it]
 • การออกเสียง : Brunei
  Brunei [en]
 • การออกเสียง : República Federativa do Brasil
  República Federativa do Brasil [pt]
 • การออกเสียง : Danmark
  Danmark [da]
 • การออกเสียง : Kanada
  Kanada [hu]
 • การออกเสียง : Morocco
  Morocco [en]
 • การออกเสียง : Islandia
  Islandia [en]
 • การออกเสียง : Ukraina
  Ukraina [pl]
 • การออกเสียง : Spanien
  Spanien [de]
 • การออกเสียง : 德國
  德國 [wuu]
 • การออกเสียง : 俄罗斯
  俄罗斯 [zh]
 • การออกเสียง : indien
  indien [fr]
 • การออกเสียง : Congo
  Congo [fr]
 • การออกเสียง : caraibi
  caraibi [it]
 • การออกเสียง : Канада
  Канада [tt]
 • การออกเสียง : Oman
  Oman [en]
 • การออกเสียง : الكويت
  الكويت [ar]
 • การออกเสียง : Madagascar
  Madagascar [es]
 • การออกเสียง : Kyrgyzstan
  Kyrgyzstan [en]
 • การออกเสียง : Swiss
  Swiss [en]
 • การออกเสียง : 美國
  美國 [zh]
 • การออกเสียง : 韩国
  韩国 [hak]
 • การออกเสียง : Kurdistan
  Kurdistan [af]