หมวดหมู่:

counting

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcounting

 • การออกเสียง : 11 11 [en]
 • การออกเสียง : three three [en]
 • การออกเสียง : six six [en]
 • การออกเสียง : two two [en]
 • การออกเสียง : twenty twenty [en]
 • การออกเสียง : thousand thousand [en]
 • การออกเสียง : vingt vingt [fr]
 • การออกเสียง : eleven eleven [en]
 • การออกเสียง : thirty thirty [en]
 • การออกเสียง : five five [en]
 • การออกเสียง : four four [en]
 • การออกเสียง : million million [en]
 • การออกเสียง : thirteen thirteen [en]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : deux deux [fr]
 • การออกเสียง : eight eight [en]
 • การออกเสียง : huit huit [fr]
 • การออกเสียง : quinze quinze [fr]
 • การออกเสียง : zero zero [en]
 • การออกเสียง : twelve twelve [en]
 • การออกเสียง : seven seven [en]
 • การออกเสียง : trois trois [fr]
 • การออกเสียง : ninety ninety [en]
 • การออกเสียง : dix dix [fr]
 • การออกเสียง : sept sept [fr]
 • การออกเสียง : neuf neuf [fr]
 • การออกเสียง : treize treize [fr]
 • การออกเสียง : quatorze quatorze [fr]
 • การออกเสียง : double double [en]
 • การออกเสียง : forty forty [en]
 • การออกเสียง : douze douze [fr]
 • การออกเสียง : one hundred one hundred [en]
 • การออกเสียง : acht acht [de]
 • การออกเสียง : fifty fifty [en]
 • การออกเสียง : eighty eighty [en]
 • การออกเสียง : fourteen fourteen [en]
 • การออกเสียง : dix-sept dix-sept [fr]
 • การออกเสียง : dix-huit dix-huit [fr]
 • การออกเสียง : nineteen nineteen [en]
 • การออกเสียง : fifteen fifteen [en]
 • การออกเสียง : seventy seventy [en]
 • การออกเสียง : dix-neuf dix-neuf [fr]
 • การออกเสียง : duo duo [la]
 • การออกเสียง : seventeen seventeen [en]
 • การออกเสียง : eighteen eighteen [en]
 • การออกเสียง : sixteen sixteen [en]
 • การออกเสียง : fyrre fyrre [da]
 • การออกเสียง : sixty sixty [en]
 • การออกเสียง : one million one million [en]
 • การออกเสียง : one hundred thousand one hundred thousand [en]
 • การออกเสียง : ten thousand ten thousand [en]
 • การออกเสียง : limo limo [es]
 • การออกเสียง : one thousand one thousand [en]
 • การออกเสียง : tolv tolv [no]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : tredive tredive [da]
 • การออกเสียง : seksten seksten [da]
 • การออกเสียง : syv syv [da]
 • การออกเสียง : tyve tyve [da]
 • การออกเสียง : sytten sytten [da]
 • การออกเสียง : three hundred three hundred [en]
 • การออกเสียง : otte otte [da]
 • การออกเสียง : elleve elleve [da]
 • การออกเสียง : tretten tretten [da]
 • การออกเสียง : fjorten fjorten [da]
 • การออกเสียง : kalkulator kalkulator [de]
 • การออกเสียง : halvtreds halvtreds [da]
 • การออกเสียง : nitten nitten [da]
 • การออกเสียง : atten atten [da]
 • การออกเสียง : femten femten [da]
 • การออกเสียง : tíggju tíggju [fo]
 • การออกเสียง : fjouwer fjouwer [fy]
 • การออกเสียง : halvfjerds halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : sjey sjey [fo]
 • การออกเสียง : halvfems halvfems [da]
 • การออกเสียง : 10% 10% [en]
 • การออกเสียง : cinc cinc [oc]
 • การออกเสียง : eitt eitt [fo]
 • การออกเสียง : firs firs [da]
 • การออกเสียง : fimm fimm [fo]
 • การออกเสียง : one thousand eleven one thousand eleven [en]
 • การออกเสียง : níggju níggju [fo]
 • การออกเสียง : tvey tvey [fo]
 • การออกเสียง : one thousand one one thousand one [en]
 • การออกเสียง : átta átta [fo]
 • การออกเสียง : ien ien [fy]
 • การออกเสียง : niyânanosâp niyânanosâp [cr]
 • การออกเสียง : فرز فرز [fa]
 • การออกเสียง : Zillion Zillion [en]
 • การออกเสียง : one thousand ten one thousand ten [en]
 • การออกเสียง : Alve Alve [fy]
 • การออกเสียง : ayênânêwomitanaw ayênânêwomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : têpakohpomitanaw têpakohpomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : niyânan niyânan [cr]
 • การออกเสียง : niyânanomitanaw niyânanomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : nikotwâsik nikotwâsik [cr]
 • การออกเสียง : pêyak pêyak [cr]
 • การออกเสียง : kêkâ-mitâtahtomitanaw kêkâ-mitâtahtomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : trý trý [fo]
 • การออกเสียง : nîsosâp nîsosâp [cr]