หมวดหมู่:

counting

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcounting

 • การออกเสียง : 11
  11 [en]
 • การออกเสียง : three
  three [en]
 • การออกเสียง : six
  six [en]
 • การออกเสียง : two
  two [en]
 • การออกเสียง : twenty
  twenty [en]
 • การออกเสียง : thousand
  thousand [en]
 • การออกเสียง : vingt
  vingt [fr]
 • การออกเสียง : eleven
  eleven [en]
 • การออกเสียง : thirty
  thirty [en]
 • การออกเสียง : five
  five [en]
 • การออกเสียง : four
  four [en]
 • การออกเสียง : million
  million [en]
 • การออกเสียง : thirteen
  thirteen [en]
 • การออกเสียง : hundred
  hundred [en]
 • การออกเสียง : deux
  deux [fr]
 • การออกเสียง : eight
  eight [en]
 • การออกเสียง : huit
  huit [fr]
 • การออกเสียง : quinze
  quinze [fr]
 • การออกเสียง : zero
  zero [en]
 • การออกเสียง : twelve
  twelve [en]
 • การออกเสียง : seven
  seven [en]
 • การออกเสียง : trois
  trois [fr]
 • การออกเสียง : ninety
  ninety [en]
 • การออกเสียง : dix
  dix [fr]
 • การออกเสียง : sept
  sept [fr]
 • การออกเสียง : neuf
  neuf [fr]
 • การออกเสียง : quatorze
  quatorze [fr]
 • การออกเสียง : treize
  treize [fr]
 • การออกเสียง : double
  double [en]
 • การออกเสียง : forty
  forty [en]
 • การออกเสียง : douze
  douze [fr]
 • การออกเสียง : one hundred
  one hundred [en]
 • การออกเสียง : acht
  acht [de]
 • การออกเสียง : fifty
  fifty [en]
 • การออกเสียง : eighty
  eighty [en]
 • การออกเสียง : fourteen
  fourteen [en]
 • การออกเสียง : dix-sept
  dix-sept [fr]
 • การออกเสียง : dix-huit
  dix-huit [fr]
 • การออกเสียง : nineteen
  nineteen [en]
 • การออกเสียง : fifteen
  fifteen [en]
 • การออกเสียง : dix-neuf
  dix-neuf [fr]
 • การออกเสียง : seventy
  seventy [en]
 • การออกเสียง : duo
  duo [la]
 • การออกเสียง : seventeen
  seventeen [en]
 • การออกเสียง : eighteen
  eighteen [en]
 • การออกเสียง : sixteen
  sixteen [en]
 • การออกเสียง : fyrre
  fyrre [da]
 • การออกเสียง : sixty
  sixty [en]
 • การออกเสียง : one million
  one million [en]
 • การออกเสียง : one hundred thousand
  one hundred thousand [en]
 • การออกเสียง : ten thousand
  ten thousand [en]
 • การออกเสียง : limo
  limo [es]
 • การออกเสียง : one thousand
  one thousand [en]
 • การออกเสียง : tolv
  tolv [no]
 • การออกเสียง : fem
  fem [da]
 • การออกเสียง : tredive
  tredive [da]
 • การออกเสียง : seksten
  seksten [da]
 • การออกเสียง : syv
  syv [da]
 • การออกเสียง : tyve
  tyve [da]
 • การออกเสียง : sytten
  sytten [da]
 • การออกเสียง : three hundred
  three hundred [en]
 • การออกเสียง : otte
  otte [da]
 • การออกเสียง : elleve
  elleve [da]
 • การออกเสียง : tretten
  tretten [da]
 • การออกเสียง : fjorten
  fjorten [da]
 • การออกเสียง : halvtreds
  halvtreds [da]
 • การออกเสียง : kalkulator
  kalkulator [de]
 • การออกเสียง : nitten
  nitten [da]
 • การออกเสียง : atten
  atten [da]
 • การออกเสียง : femten
  femten [da]
 • การออกเสียง : tíggju
  tíggju [fo]
 • การออกเสียง : fjouwer
  fjouwer [fy]
 • การออกเสียง : halvfjerds
  halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : halvfems
  halvfems [da]
 • การออกเสียง : sjey
  sjey [fo]
 • การออกเสียง : 10%
  10% [en]
 • การออกเสียง : cinc
  cinc [oc]
 • การออกเสียง : firs
  firs [da]
 • การออกเสียง : eitt
  eitt [fo]
 • การออกเสียง : fimm
  fimm [fo]
 • การออกเสียง : one thousand eleven
  one thousand eleven [en]
 • การออกเสียง : níggju
  níggju [fo]
 • การออกเสียง : one thousand one
  one thousand one [en]
 • การออกเสียง : tvey
  tvey [fo]
 • การออกเสียง : átta
  átta [fo]
 • การออกเสียง : ien
  ien [fy]
 • การออกเสียง : فرز
  فرز [fa]
 • การออกเสียง : niyânanosâp
  niyânanosâp [cr]
 • การออกเสียง : one thousand ten
  one thousand ten [en]
 • การออกเสียง : Zillion
  Zillion [en]
 • การออกเสียง : Alve
  Alve [fy]
 • การออกเสียง : pêyak
  pêyak [cr]
 • การออกเสียง : ayênânêwomitanaw
  ayênânêwomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : niyânan
  niyânan [cr]
 • การออกเสียง : têpakohpomitanaw
  têpakohpomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : niyânanomitanaw
  niyânanomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : nikotwâsik
  nikotwâsik [cr]
 • การออกเสียง : kêkâ-mitâtahtomitanaw
  kêkâ-mitâtahtomitanaw [cr]
 • การออกเสียง : trý
  trý [fo]
 • การออกเสียง : ten times table
  ten times table [en]