หมวดหมู่:

corps

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcorps

  • การออกเสียง : oreille oreille [fr]
  • การออกเสียง : poitrine poitrine [fr]
  • การออกเสียง : Korps Korps [de]
  • การออกเสียง : Corp de armată Corp de armată [ro]
  • การออกเสียง : Corps d'armée Corps d'armée [fr]
  • การออกเสียง : hadtest hadtest [hu]
  • การออกเสียง : Corpo d'armata Corpo d'armata [it]
  • การออกเสียง : nzoto nzoto [ln]
  • การออกเสียง : makolo makolo [ln]