หมวดหมู่:

coordination

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcoordination

  • การออกเสียง : concert (verb) concert (verb) [en]
  • การออกเสียง : ataxia ataxia [en]
  • การออกเสียง : asynergy asynergy [en]