หมวดหมู่:

cookery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcookery

 • การออกเสียง : pecan pie pecan pie [en]
 • การออกเสียง : fusion fusion [en]
 • การออกเสียง : pudding pudding [en]
 • การออกเสียง : fillet fillet [en]
 • การออกเสียง : habanero habanero [en]
 • การออกเสียง : Creole Creole [en]
 • การออกเสียง : filleted filleted [en]
 • การออกเสียง : рулет рулет [ru]
 • การออกเสียง : супчик супчик [ru]
 • การออกเสียง : basted basted [en]
 • การออกเสียง : голубцы голубцы [ru]
 • การออกเสียง : пекти пекти [uk]
 • การออกเสียง : spitchcock spitchcock [en]
 • การออกเสียง : boneless boneless [en]
 • การออกเสียง : кныш кныш [ru]
 • การออกเสียง : пироги пироги [uk]
 • การออกเสียง : chimichanga chimichanga [es]
 • การออกเสียง : суп-пюре суп-пюре [ru]
 • การออกเสียง : りょうり (料理) りょうり (料理) [ja]
 • การออกเสียง : scaccia scaccia [it]
 • การออกเสียง : Pingiada Pingiada [sc]
 • การออกเสียง : sucu (snc) sucu (snc) [scn]
 • การออกเสียง : vastedda vastedda [scn]
 • การออกเสียง : пиріжки пиріжки [uk]
 • การออกเสียง : cuccìa cuccìa [scn]
 • การออกเสียง : cucciddatu cucciddatu [scn]
 • การออกเสียง : пряничка пряничка [ru]
 • การออกเสียง : pignulata pignulata [scn]
 • การออกเสียง : cavati cavati [scn]
 • การออกเสียง : борщец борщец [ru]
 • การออกเสียง : просмаж просмаж [uk]
 • การออกเสียง : пряники пряники [ru]
 • การออกเสียง : пряничек пряничек [ru]
 • การออกเสียง : cuccia (dessert) cuccia (dessert) [scn]
 • การออกเสียง : parboil parboil [en]
 • การออกเสียง : ζύμωμα ζύμωμα [el]
 • การออกเสียง : طباخی طباخی [fa]
 • การออกเสียง : супец супец [ru]
 • การออกเสียง : nciminata nciminata [scn]
 • การออกเสียง : пиріжок пиріжок [uk]
 • การออกเสียง : оладки оладки [uk]
 • การออกเสียง : nzuddi nzuddi [scn]
 • การออกเสียง : sancieli sancieli [scn]
 • การออกเสียง : выпечь выпечь [ru]
 • การออกเสียง : abrubuddai abrubuddai [sc]