หมวดหมู่:

contraction

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcontraction

 • การออกเสียง : can't can't [en]
 • การออกเสียง : you're you're [en]
 • การออกเสียง : don't don't [en]
 • การออกเสียง : ain't ain't [en]
 • การออกเสียง : y'all y'all [en]
 • การออกเสียง : we're we're [en]
 • การออกเสียง : I'm I'm [en]
 • การออกเสียง : aren't aren't [en]
 • การออกเสียง : they're they're [en]
 • การออกเสียง : I've I've [en]
 • การออกเสียง : I'll I'll [en]
 • การออกเสียง : gym gym [en]
 • การออกเสียง : there's there's [en]
 • การออกเสียง : didn't didn't [en]
 • การออกเสียง : won't won't [en]
 • การออกเสียง : that's that's [en]
 • การออกเสียง : I'd I'd [en]
 • การออกเสียง : gotta gotta [en]
 • การออกเสียง : gonna gonna [en]
 • การออกเสียง : o'clock o'clock [en]
 • การออกเสียง : weren't weren't [en]
 • การออกเสียง : doesn't doesn't [en]
 • การออกเสียง : ma'am ma'am [en]
 • การออกเสียง : there're there're [en]
 • การออกเสียง : couldn't couldn't [en]
 • การออกเสียง : they'll they'll [en]
 • การออกเสียง : must've must've [en]
 • การออกเสียง : y'all'd've y'all'd've [en]
 • การออกเสียง : it'll it'll [en]
 • การออกเสียง : wasn't wasn't [en]
 • การออกเสียง : we'll we'll [en]
 • การออกเสียง : shouldn't shouldn't [en]
 • การออกเสียง : hadn't hadn't [en]
 • การออกเสียง : it’s it’s [en]
 • การออกเสียง : what's what's [en]
 • การออกเสียง : she's she's [en]
 • การออกเสียง : that'll that'll [en]
 • การออกเสียง : he's he's [en]
 • การออกเสียง : it'd it'd [en]
 • การออกเสียง : haven't haven't [en]
 • การออกเสียง : we've we've [en]
 • การออกเสียง : what're what're [en]
 • การออกเสียง : bio bio [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth II Elizabeth II [en]
 • การออกเสียง : 'twas 'twas [en]
 • การออกเสียง : vs vs [en]
 • การออกเสียง : could've could've [en]
 • การออกเสียง : who's who's [en]
 • การออกเสียง : should've should've [en]
 • การออกเสียง : what'd what'd [en]
 • การออกเสียง : Jim Jim [en]
 • การออกเสียง : wanna wanna [en]
 • การออกเสียง : mustn't mustn't [en]
 • การออกเสียง : that'd that'd [en]
 • การออกเสียง : might've might've [en]
 • การออกเสียง : hasn't hasn't [en]
 • การออกเสียง : what've what've [en]
 • การออกเสียง : limo limo [es]
 • การออกเสียง : intro intro [en]
 • การออกเสียง : shouldn't've shouldn't've [en]
 • การออกเสียง : I'd've I'd've [en]
 • การออกเสียง : she'll she'll [en]
 • การออกเสียง : who'll who'll [en]
 • การออกเสียง : pseudo pseudo [en]
 • การออกเสียง : St St [en]
 • การออกเสียง : shan't shan't [en]
 • การออกเสียง : what'll what'll [en]
 • การออกเสียง : couldn't've couldn't've [en]
 • การออกเสียง : ain't it ain't it [en]
 • การออกเสียง : they'd they'd [en]
 • การออกเสียง : he'll he'll [en]
 • การออกเสียง : there'd there'd [en]
 • การออกเสียง : how's how's [en]
 • การออกเสียง : who'd who'd [en]
 • การออกเสียง : we'd've we'd've [en]
 • การออกเสียง : dost dost [tr]
 • การออกเสียง : oughtn't oughtn't [en]
 • การออกเสียง : Jah Jah [et]
 • การออกเสียง : amn't amn't [en]
 • การออกเสียง : mightn't mightn't [en]
 • การออกเสียง : tut tut [de]
 • การออกเสียง : goalie goalie [en]
 • การออกเสียง : we'd we'd [en]
 • การออกเสียง : speedo speedo [en]
 • การออกเสียง : she'd she'd [en]
 • การออกเสียง : 'sup 'sup [en]
 • การออกเสียง : hella hella [fi]
 • การออกเสียง : rev rev [en]
 • การออกเสียง : Congrats! Congrats! [en]
 • การออกเสียง : getcha getcha [en]
 • การออกเสียง : he'd he'd [en]
 • การออกเสียง : something's something's [en]
 • การออกเสียง : needn't needn't [en]
 • การออกเสียง : specs specs [en]
 • การออกเสียง : who've who've [en]
 • การออกเสียง : Huffpost Huffpost [en]
 • การออกเสียง : why'd why'd [en]
 • การออกเสียง : cont’d cont’d [en]
 • การออกเสียง : rented rented [en]
 • การออกเสียง : infra dig infra dig [en]