หมวดหมู่:

consonant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconsonant

  • การออกเสียง : glottal stop glottal stop [en]
  • การออกเสียง : alveolar trill alveolar trill [en]
  • การออกเสียง : 子音 しいん 子音 しいん [ja]
  • การออกเสียง : th th [vi]
  • การออกเสียง : kh kh [vi]
  • การออกเสียง : -ng -ng [vi]
  • การออกเสียง : -c -c [vi]
  • การออกเสียง : Nasalkonsonant Nasalkonsonant [de]