หมวดหมู่:

Consequences

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงConsequences

  • การออกเสียง : disaster disaster [en]
  • การออกเสียง : resulting resulting [en]
  • การออกเสียง : aftermath aftermath [en]
  • การออกเสียง : عواقب عواقب [ar]
  • การออกเสียง : nature-deficit disorder nature-deficit disorder [en]
  • การออกเสียง : تبعات تبعات [fa]
  • การออกเสียง : nature-deficiency nature-deficiency [en]
  • การออกเสียง : وخيمة وخيمة [ar]
  • การออกเสียง : مغبة مغبة [ar]
  • การออกเสียง : العواقب العواقب [ar]