หมวดหมู่:

conjunctions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjunctions

 • การออกเสียง : et et [fr]
 • การออกเสียง : why why [en]
 • การออกเสียง : Kaj Kaj [eo]
 • การออกเสียง : لیکن لیکن [ur]
 • การออกเสียง : whither whither [en]
 • การออกเสียง : seeing seeing [en]
 • การออกเสียง : alora alora [ia]
 • การออกเสียง : ke ke [ind]
 • การออกเสียง : Ond Ond [da]
 • การออกเสียง : амма амма [ce]
 • การออกเสียง : autem autem [la]
 • การออกเสียง : 'a 'a [nap]
 • การออกเสียง : pagh pagh [tlh]
 • การออกเสียง : walaupun walaupun [ind]
 • การออกเสียง : qoj qoj [tlh]
 • การออกเสียง : 'ach 'ach [tlh]
 • การออกเสียง : ήγουν ήγουν [el]
 • การออกเสียง : ու ու [hy]
 • การออกเสียง : اور اور [ur]
 • การออกเสียง : 'ej 'ej [tlh]
 • การออกเสียง : joq joq [tlh]
 • การออกเสียง : ghap ghap [tlh]
 • การออกเสียง : და და [ka]
 • การออกเสียง : तर तर [ne]
 • การออกเสียง : որովհետեւ որովհետեւ [hy]