หมวดหมู่:

conjunction

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjunction

 • การออกเสียง : either
  either [en]
 • การออกเสียง : although
  although [en]
 • การออกเสียง : for
  for [en]
 • การออกเสียง : and
  and [en]
 • การออกเสียง : but
  but [en]
 • การออกเสียง : because
  because [en]
 • การออกเสียง : why
  why [en]
 • การออกเสียง : being
  being [en]
 • การออกเสียง : whether
  whether [en]
 • การออกเสียง : só
  [pt]
 • การออกเสียง : che
  che [it]
 • การออกเสียง : nor
  nor [en]
 • การออกเสียง : therefore
  therefore [en]
 • การออกเสียง : 例えば
  例えば [ja]
 • การออกเสียง : しかし
  しかし [ja]
 • การออกเสียง : ach
  ach [de]
 • การออกเสียง : つまり
  つまり [ja]
 • การออกเสียง : でも
  でも [ja]
 • การออกเสียง : 実は
  実は [ja]
 • การออกเสียง : whither
  whither [en]
 • การออกเสียง : また
  また [ja]
 • การออกเสียง : ところで
  ところで [ja]
 • การออกเสียง : cependant
  cependant [fr]
 • การออกเสียง : và
  [vi]
 • การออกเสียง : けれど
  けれど [ja]
 • การออกเสียง : seeing
  seeing [en]
 • การออกเสียง : よって
  よって [ja]
 • การออกเสียง : ako
  ako [tl]
 • การออกเสียง : だって
  だって [ja]
 • การออกเสียง : с
  с [ru]
 • การออกเสียง : eller
  eller [sv]
 • การออกเสียง : aa
  aa [ngh]
 • การออกเสียง : 然して
  然して [ja]
 • การออกเสียง : như
  như [vi]
 • การออกเสียง : oo
  oo [tl]
 • การออกเสียง : 況且
  況且 [nan]
 • การออกเสียง : だから
  だから [ja]
 • การออกเสียง : qua
  qua [it]
 • การออกเสียง : では
  では [ja]
 • การออกเสียง : 还有
  还有 [yue]
 • การออกเสียง : だけど
  だけど [ja]
 • การออกเสียง : さらに
  さらに [ja]
 • การออกเสียง : そもそも
  そもそも [ja]
 • การออกเสียง : けど
  けど [ja]
 • การออกเสียง : zoals
  zoals [nl]
 • การออกเสียง : または
  または [ja]
 • การออกเสียง : そこで
  そこで [ja]
 • การออกเสียง : そして
  そして [ja]
 • การออกเสียง : לכן
  לכן [he]
 • การออกเสียง : nego
  nego [pt]
 • การออกเสียง : さて
  さて [ja]
 • การออกเสียง : همچنین
  همچنین [fa]
 • การออกเสียง : それでは
  それでは [ja]
 • การออกเสียง : nó
  [vi]
 • การออกเสียง : けれども
  けれども [ja]
 • การออกเสียง : mada
  mada [ja]
 • การออกเสียง : なぜなら
  なぜなら [ja]
 • การออกเสียง : dok
  dok [bs]
 • การออกเสียง : ほな
  ほな [ja]
 • การออกเสียง : 尚
  [zh]
 • การออกเสียง : sīcut
  sīcut [la]
 • การออกเสียง : اگر
  اگر [fa]
 • การออกเสียง : ただ
  ただ [ja]
 • การออกเสียง : そしたら
  そしたら [ja]
 • การออกเสียง : sinon
  sinon [fr]
 • การออกเสียง : ini
  ini [ind]
 • การออกเสียง : hvis
  hvis [da]
 • การออกเสียง : だが
  だが [ja]
 • การออกเสียง : したがって
  したがって [ja]
 • การออกเสียง : 故に
  故に [ja]
 • การออกเสียง : 要するに
  要するに [ja]
 • การออกเสียง : hanga
  hanga [fo]
 • การออกเสียง : dá
  [pt]
 • การออกเสียง : ili
  ili [eo]
 • การออกเสียง : ning
  ning [et]
 • การออกเสียง : それで
  それで [ja]
 • การออกเสียง : 即ち
  即ち [ja]
 • การออกเสียง : ちなみに
  ちなみに [ja]
 • การออกเสียง : それとも
  それとも [ja]
 • การออกเสียง : 復 (また)
  復 (また) [ja]
 • การออกเสียง : それに
  それに [ja]
 • การออกเสียง : にもかかわらず
  にもかかわらず [ja]
 • การออกเสียง : chaque fois que
  chaque fois que [fr]
 • การออกเสียง : Ond
  Ond [da]
 • การออกเสียง : すなわち
  すなわち [ja]
 • การออกเสียง : とにかく
  とにかく [ja]
 • การออกเสียง : ačkoli
  ačkoli [cs]
 • การออกเสียง : それでも
  それでも [ja]
 • การออกเสียง : kao
  kao [haw]
 • การออกเสียง : それなのに
  それなのに [ja]
 • การออกเสียง : 但し
  但し [ja]
 • การออกเสียง : makar
  makar [sv]
 • การออกเสียง : niti
  niti [la]
 • การออกเสียง : すると
  すると [ja]
 • การออกเสียง : والا
  والا [fa]
 • การออกเสียง : ná
  [ga]
 • การออกเสียง : しかも
  しかも [ja]
 • การออกเสียง : poněvadž
  poněvadž [cs]
 • การออกเสียง : ただし
  ただし [ja]
 • การออกเสียง : 一方
  一方 [ja]