หมวดหมู่:

conjuction

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconjuction

 • การออกเสียง : although although [en]
 • การออกเสียง : Thi Thi [vi]
 • การออกเสียง : samo samo [pt]
 • การออกเสียง : nego nego [pt]
 • การออกเสียง : mada mada [ja]
 • การออกเสียง : zato zato [sl]
 • การออกเสียง : dakle dakle [hr]
 • การออกเสียง : niti niti [la]
 • การออกเสียง : makar makar [sv]
 • การออกเสียง : tek što tek što [hr]
 • การออกเสียง : 그러나 그러나 [ko]
 • การออกเสียง : jedino što jedino što [hr]
 • การออกเสียง : samo što samo što [hr]
 • การออกเสียง : ipan ipan [nah]
 • การออกเสียง : און un און un [yi]
 • การออกเสียง : 그러니 그러니 [ko]
 • การออกเสียง : অথচ অথচ [bn]
 • การออกเสียง : yâni yâni [tr]
 • การออกเสียง : সুতরাং সুতরাং [bn]
 • การออกเสียง : uostalom uostalom [hr]
 • การออกเสียง : već već [hr]
 • การออกเสียง : কেননা কেননা [bn]
 • การออกเสียง : iako iako [hr]
 • การออกเสียง : কিংবা কিংবা [bn]
 • การออกเสียง : অতএব অতএব [bn]
 • การออกเสียง : কারণ কারণ [bn]
 • การออกเสียง : لأننا لأننا [ar]
 • การออกเสียง : এবং এবং [bn]
 • การออกเสียง : সেহেতু সেহেতু [bn]
 • การออกเสียง : অথবা অথবা [bn]
 • การออกเสียง : শেষটায় শেষটায় [bn]
 • การออกเสียง : যেহেতু যেহেতু [bn]
 • การออกเสียง : কিন্তু কিন্তু [bn]
 • การออกเสียง : না হলে না হলে [bn]
 • การออกเสียง : যদি যদি [bn]
 • การออกเสียง : অমনি অমনি [bn]
 • การออกเสียง : যেই যেই [bn]
 • การออกเสียง : বরং বরং [bn]
 • การออกเสียง : তবে তবে [bn]
 • การออกเสียง : আর আর [bn]
 • การออกเสียง : তবু তবু [bn]
 • การออกเสียง : আখেরে আখেরে [bn]
 • การออกเสียง : বরঞ্চ বরঞ্চ [bn]
 • การออกเสียง : ابھی بھی ابھی بھی [ur]
 • การออกเสียง : کبھی بھی کبھی بھی [ur]
 • การออกเสียง : তাই তাই [bn]
 • การออกเสียง : তথা তথা [bn]
 • บันทึกการออกเสียง : ရင် ရင် [my] รอการออกเสียง