• บันทึกการออกเสียงคำว่า ابھی بھی ابھی بھی [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า کبھی بھی کبھی بھی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า কিন্তু কিন্তু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า শেষটায় শেষটায় [bn]
 • การออกเสียงคำว่า অথবা অথবা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า না হলে না হলে [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কিংবা কিংবা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า সুতরাং সুতরাং [bn]
 • การออกเสียงคำว่า অমনি অমনি [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বরং বরং [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কেননা কেননা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า সেহেতু সেহেতু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আখেরে আখেরে [bn]
 • การออกเสียงคำว่า বরঞ্চ বরঞ্চ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า তথা তথা [bn]
 • การออกเสียงคำว่า আর আর [bn]
 • การออกเสียงคำว่า যদি যদি [bn]
 • การออกเสียงคำว่า তবু তবু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า এবং এবং [bn]
 • การออกเสียงคำว่า যেই যেই [bn]
 • การออกเสียงคำว่า অতএব অতএব [bn]
 • การออกเสียงคำว่า তবে তবে [bn]
 • การออกเสียงคำว่า কারণ কারণ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า যেহেতু যেহেতু [bn]
 • การออกเสียงคำว่า অথচ অথচ [bn]
 • การออกเสียงคำว่า তাই তাই [bn]
 • การออกเสียงคำว่า لأننا لأننا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า 그러니 그러니 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า 그러나 그러나 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า ipan ipan [nah]