หมวดหมู่:

confirmation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงconfirmation

 • การออกเสียง : absolutely absolutely [en]
 • การออกเสียง : okay okay [en]
 • การออกเสียง : só [pt]
 • การออกเสียง : unsubstantiated unsubstantiated [en]
 • การออกเสียง : innit innit [en]
 • การออกเสียง : assurance assurance [en]
 • การออกเสียง : seconded (voting) seconded (voting) [en]
 • การออกเสียง : seal your fate seal your fate [en]
 • การออกเสียง : substantiate substantiate [en]
 • การออกเสียง : تصدیق تصدیق [fa]
 • การออกเสียง : επιβεβαίωση επιβεβαίωση [el]
 • การออกเสียง : ثابت ہونا ثابت ہونا [ur]
 • การออกเสียง : επαλήθευση επαλήθευση [el]
 • การออกเสียง : توثیق توثیق [ur]