หมวดหมู่:

Concept

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงConcept

 • การออกเสียง : anything
  anything [en]
 • การออกเสียง : something
  something [en]
 • การออกเสียง : thing
  thing [en]
 • การออกเสียง : things
  things [en]
 • การออกเสียง : idea
  idea [en]
 • การออกเสียง : 愛
  [yue]
 • การออกเสียง : concept
  concept [en]
 • การออกเสียง : 魂
  [zh]
 • การออกเสียง : post-democracy
  post-democracy [en]
 • การออกเสียง : generalization
  generalization [en]
 • การออกเสียง : 死神
  死神 [ja]
 • การออกเสียง : zaczątek
  zaczątek [pl]
 • การออกเสียง : generalisation
  generalisation [en]
 • การออกเสียง : 守破離
  守破離 [ja]
 • การออกเสียง : Μεγάλη Ιδέα
  Μεγάλη Ιδέα [el]
 • การออกเสียง : koncepcja
  koncepcja [pl]
 • การออกเสียง : zaczątki
  zaczątki [pl]
 • การออกเสียง : diaphone
  diaphone [en]