หมวดหมู่:

computer programmer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomputer programmer

  • การออกเสียง : hacker hacker [en]
  • การออกเสียง : Guido van Rossum Guido van Rossum [nl]
  • การออกเสียง : 数组 数组 [zh]