หมวดหมู่:

computer display

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomputer display

  • การออกเสียง : dpi dpi [en]
  • การออกเสียง : 1024x768 1024x768 [en]
  • การออกเสียง : 4:3 4:3 [en]
  • การออกเสียง : active-matrix active-matrix [en]
  • การออกเสียง : bendill bendill [is]