หมวดหมู่:

computer

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomputer

 • การออกเสียง : Apple
  Apple [en]
 • การออกเสียง : tablet
  tablet [en]
 • การออกเสียง : Linux
  Linux [en]
 • การออกเสียง : @
  @ [uk]
 • การออกเสียง : Hewlett-Packard
  Hewlett-Packard [en]
 • การออกเสียง : laptop
  laptop [en]
 • การออกเสียง : Microsoft
  Microsoft [en]
 • การออกเสียง : Adobe
  Adobe [en]
 • การออกเสียง : cache
  cache [en]
 • การออกเสียง : 电脑
  电脑 [zh]
 • การออกเสียง : notebook
  notebook [en]
 • การออกเสียง : router (US pronunciation)
  router (US pronunciation) [en]
 • การออกเสียง : download
  download [en]
 • การออกเสียง : Asus
  Asus [en]
 • การออกเสียง : chip
  chip [en]
 • การออกเสียง : Windows
  Windows [en]
 • การออกเสียง : CD
  CD [de]
 • การออกเสียง : click
  click [en]
 • การออกเสียง : configuration
  configuration [en]
 • การออกเสียง : McAfee
  McAfee [en]
 • การออกเสียง : hardware
  hardware [en]
 • การออกเสียง : Libreoffice
  Libreoffice [en]
 • การออกเสียง : パソコン
  パソコン [ja]
 • การออกเสียง : Amiga
  Amiga [es]
 • การออกเสียง : Nvidia
  Nvidia [de]
 • การออกเสียง : e-mail
  e-mail [pt]
 • การออกเสียง : modem
  modem [en]
 • การออกเสียง : nas
  nas [pt]
 • การออกเสียง : USB
  USB [es]
 • การออกเสียง : lineage
  lineage [en]
 • การออกเสียง : swift
  swift [en]
 • การออกเสียง : expose
  expose [en]
 • การออกเสียง : tangentbord
  tangentbord [sv]
 • การออกเสียง : MSN
  MSN [en]
 • การออกเสียง : tastiera
  tastiera [it]
 • การออกเสียง : surfen
  surfen [de]
 • การออกเสียง : router (computing)
  router (computing) [en]
 • การออกเสียง : Macintosh
  Macintosh [en]
 • การออกเสียง : input
  input [en]
 • การออกเสียง : Adobe Photoshop
  Adobe Photoshop [en]
 • การออกเสียง : CAPTCHA
  CAPTCHA [en]
 • การออกเสียง : Edward Joseph Snowden
  Edward Joseph Snowden [en]
 • การออกเสียง : Roblox
  Roblox [en]
 • การออกเสียง : sudo
  sudo [en]
 • การออกเสียง : FireWire
  FireWire [en]
 • การออกเสียง : pixel
  pixel [en]
 • การออกเสียง : Web 2.0
  Web 2.0 [es]
 • การออกเสียง : bios
  bios [en]
 • การออกเสียง : 電腦
  電腦 [nan]
 • การออกเสียง : کامپیوتر
  کامپیوتر [fa]
 • การออกเสียง : reset
  reset [en]
 • การออกเสียง : LaTeX markup language
  LaTeX markup language [en]
 • การออกเสียง : PC
  PC [de]
 • การออกเสียง : netbook
  netbook [en]
 • การออกเสียง : JPEG
  JPEG [pt]
 • การออกเสียง : počítač
  počítač [cs]
 • การออกเสียง : Debian
  Debian [es]
 • การออกเสียง : desktop
  desktop [en]
 • การออกเสียง : フェイスブック
  フェイスブック [ja]
 • การออกเสียง : ePub
  ePub [en]
 • การออกเสียง : icona
  icona [it]
 • การออกเสียง : numero
  numero [it]
 • การออกเสียง : מחשב
  מחשב [he]
 • การออกเสียง : ADSL
  ADSL [en]
 • การออกเสียง : Road Runner
  Road Runner [en]
 • การออกเสียง : dator
  dator [sv]
 • การออกเสียง : handheld
  handheld [en]
 • การออกเสียง : solid state drive
  solid state drive [en]
 • การออกเสียง : komputer
  komputer [pl]
 • การออกเสียง : dosiero
  dosiero [eo]
 • การออกเสียง : IDE
  IDE [de]
 • การออกเสียง : Windows Vista
  Windows Vista [en]
 • การออกเสียง : רמקול
  רמקול [he]
 • การออกเสียง : Tastatur
  Tastatur [de]
 • การออกเสียง : phreaking
  phreaking [en]
 • การออกเสียง : PNG
  PNG [it]
 • การออกเสียง : VGA
  VGA [en]
 • การออกเสียง : boolean
  boolean [en]
 • การออกเสียง : B.I.O.S.
  B.I.O.S. [en]
 • การออกเสียง : E-Mail-Adresse
  E-Mail-Adresse [de]
 • การออกเสียง : Zentangle
  Zentangle [en]
 • การออกเสียง : user-friendly
  user-friendly [en]
 • การออกเสียง : Yahoo! JAPAN
  Yahoo! JAPAN [ja]
 • การออกเสียง : unix
  unix [en]
 • การออกเสียง : log on
  log on [en]
 • การออกเสียง : Memcached
  Memcached [en]
 • การออกเสียง : hyperlink
  hyperlink [en]
 • การออกเสียง : pidgin
  pidgin [en]
 • การออกเสียง : VPN
  VPN [en]
 • การออกเสียง : pavilion
  pavilion [en]
 • การออกเสียง : graphene
  graphene [en]
 • การออกเสียง : ZBrush
  ZBrush [en]
 • การออกเสียง : hacken
  hacken [de]
 • การออกเสียง : Lacie
  Lacie [en]
 • การออกเสียง : baud
  baud [cs]
 • การออกเสียง : ブログ
  ブログ [ja]
 • การออกเสียง : clic
  clic [es]
 • การออกเสียง : máy tính
  máy tính [vi]
 • การออกเสียง : The Sims
  The Sims [en]
 • การออกเสียง : skärm
  skärm [sv]