หมวดหมู่:

competent

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcompetent

  • การออกเสียง : miarodajny miarodajny [pl]
  • การออกเสียง : قادِر قادِر [ar]
  • การออกเสียง : In good hands In good hands [en]