หมวดหมู่:

comparsa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomparsa

  • การออกเสียง : coro coro [it]
  • การออกเสียง : cuarteto cuarteto [es]
  • การออกเสียง : chirigota chirigota [es]