หมวดหมู่:

communications

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcommunications

 • การออกเสียง : media media [en]
 • การออกเสียง : автобус автобус [ru]
 • การออกเสียง : интернет интернет [ru]
 • การออกเสียง : Clicker Clicker [en]
 • การออกเสียง : network network [en]
 • การออกเสียง : connectivity connectivity [en]
 • การออกเสียง : mediating mediating [en]
 • การออกเสียง : CMOS CMOS [en]
 • การออกเสียง : IP IP [en]
 • การออกเสียง : intranet intranet [en]
 • การออกเสียง : провайдер провайдер [ru]
 • การออกเสียง : intercom intercom [en]
 • การออกเสียง : авиация авиация [ru]
 • การออกเสียง : networking networking [en]
 • การออกเสียง : транспорт транспорт [ru]
 • การออกเสียง : squawk box squawk box [en]
 • การออกเสียง : авиарейс авиарейс [tt]
 • การออกเสียง : relays relays [en]
 • การออกเสียง : telephone mobile telephone mobile [fr]
 • การออกเสียง : Z-Wave Z-Wave [en]
 • การออกเสียง : радиотелефон радиотелефон [ru]
 • การออกเสียง : radio-telephone radio-telephone [en]
 • การออกเสียง : Arpanet Arpanet [en]
 • การออกเสียง : academese academese [en]
 • การออกเสียง : Aegis Group Aegis Group [en]
 • การออกเสียง : radiotelephony radiotelephony [en]
 • การออกเสียง : radio set radio set [en]
 • การออกเสียง : видеотелефон видеотелефон [ru]
 • การออกเสียง : элемтә элемтә [tt]
 • การออกเสียง : mansplaining mansplaining [en]
 • การออกเสียง : telephony telephony [en]
 • การออกเสียง : 総務省 総務省 [ja]
 • การออกเสียง : φρυκτωρία φρυκτωρία [el]
 • การออกเสียง : Alvin Toffler Alvin Toffler [en]
 • การออกเสียง : Chirlane McCray Chirlane McCray [en]
 • การออกเสียง : телематика телематика [tt]
 • การออกเสียง : David Depew David Depew [en]
 • การออกเสียง : Julia Hobsbawm Julia Hobsbawm [en]
 • การออกเสียง : Motova8 Motova8 [en]
 • การออกเสียง : telematics telematics [en]
 • การออกเสียง : komradio komradio [sv]
 • การออกเสียง : entel entel [tr]
 • การออกเสียง : Inmarsat Inmarsat [en]
 • การออกเสียง : Mike Giunta Mike Giunta [en]
 • การออกเสียง : коммуникациям коммуникациям [ru]
 • การออกเสียง : комиссиях комиссиях [ru]