หมวดหมู่:

communicate

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcommunicate

  • การออกเสียง : correspond correspond [en]
  • การออกเสียง : corresponding corresponding [en]
  • การออกเสียง : relay (verb) relay (verb) [en]
  • การออกเสียง : يُبَلِّغ يُبَلِّغ [ar]
  • การออกเสียง : بَلَّغَ بَلَّغَ [ar]
  • การออกเสียง : porozumiewają się porozumiewają się [pl]
  • การออกเสียง : البلاغ البلاغ [ur]