หมวดหมู่:

common

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcommon

 • การออกเสียง : carpe diem carpe diem [es]
 • การออกเสียง : Veni vidi vici Veni vidi vici [la]
 • การออกเสียง : ad hoc ad hoc [en]
 • การออกเสียง : sine qua non sine qua non [la]
 • การออกเสียง : ad hominem ad hominem [en]
 • การออกเสียง : deus ex machina deus ex machina [it]
 • การออกเสียง : temperamental temperamental [en]
 • การออกเสียง : content analysis content analysis [en]
 • การออกเสียง : anno domini anno domini [la]
 • การออกเสียง : discourse analysis discourse analysis [en]
 • การออกเสียง : Caveat Emptor Caveat Emptor [en]
 • การออกเสียง : ad libitum ad libitum [it]
 • การออกเสียง : 阿陸仔 阿陸仔 [nan]
 • การออกเสียง : normaal normaal [nl]
 • การออกเสียง : ad nauseam ad nauseam [en]
 • การออกเสียง : gemensamma gemensamma [sv]
 • การออกเสียง : tatko tatko [pl]
 • การออกเสียง : 目珠 目珠 [hak]
 • การออกเสียง : bindings bindings [en]
 • การออกเสียง : Corpus Delicti Corpus Delicti [en]
 • การออกเสียง : analysis of variance analysis of variance [en]
 • การออกเสียง : bebechy bebechy [pl]
 • การออกเสียง : dramatis personae dramatis personae [en]
 • การออกเสียง : activation analysis activation analysis [en]
 • การออกเสียง : à priori à priori [fr]
 • การออกเสียง : plebeian plebeian [en]
 • การออกเสียง : chucherko chucherko [pl]
 • การออกเสียง : analysis situs analysis situs [en]
 • การออกเสียง : selvbeherskelse selvbeherskelse [no]
 • การออกเสียง : reusing reusing [en]
 • การออกเสียง : menekülés menekülés [hu]
 • การออกเสียง : רווח, רוֹוֵחַ רווח, רוֹוֵחַ [he]
 • การออกเสียง : 伸撦 伸撦 [hak]
 • การออกเสียง : Marco Rossi Marco Rossi [it]
 • การออกเสียง : משותפות משותפות [he]
 • การออกเสียง : podfruwajka podfruwajka [pl]
 • การออกเสียง : bestyrtelse bestyrtelse [da]
 • การออกเสียง : namolny namolny [pl]
 • การออกเสียง : fortrolighed fortrolighed [da]
 • การออกเสียง : 散纸 散纸 [hak]
 • การออกเสียง : podlizywać się podlizywać się [pl]
 • การออกเสียง : Cernish Cernish [en]
 • การออกเสียง : 眼界 眼界 [hak]
 • การออกเสียง : zamordystyczna zamordystyczna [pl]
 • การออกเสียง : 僚人 僚人 [hak]
 • การออกเสียง : cluster analysis cluster analysis [en]
 • การออกเสียง : 暹逻 暹逻 [hak]
 • การออกเสียง : migdalić się migdalić się [pl]
 • การออกเสียง : 妇道人 妇道人 [hak]
 • การออกเสียง : 篆字 篆字 [hak]
 • การออกเสียง : 皱面 皱面 [hak]
 • การออกเสียง : szpetna szpetna [pl]
 • การออกเสียง : wspólna wspólna [pl]
 • การออกเสียง : pospolita pospolita [pl]
 • การออกเสียง : pijaczek pijaczek [pl]
 • การออกเสียง : 無頭神 無頭神 [hak]
 • การออกเสียง : משותף משותף [he]
 • การออกเสียง : 打赤搏 打赤搏 [hak]
 • การออกเสียง : terenówka terenówka [pl]
 • การออกเสียง : 在り来たり 在り来たり [ja]
 • การออกเสียง : 屋椽 屋椽 [hak]
 • การออกเสียง : 恁呢 恁呢 [hak]
 • การออกเสียง : forløsning forløsning [da]
 • การออกเสียง : 戽水 戽水 [hak]
 • การออกเสียง : rebinds rebinds [en]
 • การออกเสียง : wspólnego wspólnego [pl]
 • การออกเสียง : נפוצות נפוצות [he]
 • การออกเสียง : slåen slåen [da]
 • การออกเสียง : مَیت مَیت [ur]
 • การออกเสียง : stirren stirren [da]
 • การออกเสียง : مشترک ہوتے مشترک ہوتے [ur]
 • การออกเสียง : flovhed flovhed [da]
 • การออกเสียง : مُشترِک مُشترِک [ur]
 • การออกเสียง : عام سی عام سی [ur]
 • การออกเสียง : przeciętnego przeciętnego [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : dimm dimm [cy] รอการออกเสียง