หมวดหมู่:

comma

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomma

 • การออกเสียง : king king [en]
 • การออกเสียง : komma komma [sv]
 • การออกเสียง : différent différent [fr]
 • การออกเสียง : c'était un soir c'était un soir [fr]
 • การออกเสียง : les citoyens les citoyens [fr]
 • การออกเสียง : en ce temps-là en ce temps-là [fr]
 • การออกเสียง : prescind prescind [en]
 • การออกเสียง : c'est bien forcé c'est bien forcé [fr]
 • การออกเสียง : l'apparition l'apparition [fr]
 • การออกเสียง : un mot en passant un mot en passant [fr]
 • การออกเสียง : une œuvre d'analyse une œuvre d'analyse [fr]
 • การออกเสียง : écrivit écrivit [fr]
 • การออกเสียง : le droit d'aînesse le droit d'aînesse [fr]
 • การออกเสียง : théâtral théâtral [fr]
 • การออกเสียง : Needed in the future Needed in the future [en]
 • บันทึกการออกเสียง : giyéÿgh giyéÿgh [ks | nv] รอการออกเสียง