หมวดหมู่:

comic artist

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcomic artist

 • การออกเสียง : Harvey Pekar Harvey Pekar [en]
 • การออกเสียง : John Byrne John Byrne [en]
 • การออกเสียง : John Buscema John Buscema [en]
 • การออกเสียง : Bill Sienkiewicz Bill Sienkiewicz [en]
 • การออกเสียง : 高橋留美子 高橋留美子 [ja]
 • การออกเสียง : John Romita Jr. John Romita Jr. [en]
 • การออกเสียง : Walter Simonson Walter Simonson [en]
 • การออกเสียง : Neal Adams Neal Adams [en]
 • การออกเสียง : Dudley D. Watkins Dudley D. Watkins [en]
 • การออกเสียง : Frank Miller Frank Miller [en]
 • การออกเสียง : J.H. Williams III J.H. Williams III [en]
 • การออกเสียง : Stuart Immonen Stuart Immonen [en]
 • การออกเสียง : Alex Ross Alex Ross [en]
 • การออกเสียง : Alan Davis Alan Davis [en]
 • การออกเสียง : Jim Lee Jim Lee [en]