หมวดหมู่:

combustion

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcombustion

  • การออกเสียง : sadza sadza [pl]
  • การออกเสียง : 燃焼 燃焼 [ja]
  • การออกเสียง : احتراق احتراق [ar]
  • การออกเสียง : Brennkammer Brennkammer [de]
  • การออกเสียง : Felix Wankel Felix Wankel [en]
  • การออกเสียง : ദഹനം ദഹനം [ml]