• บันทึกการออกเสียงคำว่า کنچن ہرا کنچن ہرا [ur] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า رنگ بکھیرتا رنگ بکھیرتا [ur] รอการออกเสียง
  • การออกเสียงคำว่า blond blond [fr]
  • การออกเสียงคำว่า Nitrosomyoglobin Nitrosomyoglobin [de]
  • การออกเสียงคำว่า κρόκος κρόκος [el]
  • การออกเสียงคำว่า blågul blågul [sv]
  • การออกเสียงคำว่า balayage balayage [fr]