หมวดหมู่:

coloquial.

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcoloquial.

  • การออกเสียง : don nadie don nadie [es]
  • การออกเสียง : bofe bofe [es]
  • การออกเสียง : mezcolanza mezcolanza [es]
  • การออกเสียง : minino minino [es]
  • การออกเสียง : bucetinha bucetinha [pt]
  • การออกเสียง : raboverde raboverde [es]