หมวดหมู่:

collores

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcollores

 • การออกเสียง : verde
  verde [it]
 • การออกเสียง : azul
  azul [es]
 • การออกเสียง : marrón
  marrón [es]
 • การออกเสียง : negru
  negru [ast]
 • การออกเสียง : carmín
  carmín [es]
 • การออกเสียง : bermeyu
  bermeyu [ast]
 • การออกเสียง : índigu
  índigu [ast]
 • การออกเสียง : moráu
  moráu [ast]
 • การออกเสียง : mariellu
  mariellu [ast]
 • การออกเสียง : roxu
  roxu [ast]
 • การออกเสียง : naranxa
  naranxa [ast]
 • การออกเสียง : blancu
  blancu [ast]
 • การออกเสียง : prietu
  prietu [ast]