หมวดหมู่:

collores

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcollores

 • การออกเสียง : verde verde [it]
 • การออกเสียง : azul azul [es]
 • การออกเสียง : marrón marrón [es]
 • การออกเสียง : negru negru [ast]
 • การออกเสียง : carmín carmín [es]
 • การออกเสียง : bermeyu bermeyu [ast]
 • การออกเสียง : índigu índigu [ast]
 • การออกเสียง : moráu moráu [ast]
 • การออกเสียง : mariellu mariellu [ast]
 • การออกเสียง : roxu roxu [ast]
 • การออกเสียง : naranxa naranxa [ast]
 • การออกเสียง : blancu blancu [ast]
 • การออกเสียง : prietu prietu [ast]