หมวดหมู่:

colloquialism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcolloquialism

 • การออกเสียง : whatever whatever [en]
 • การออกเสียง : gym gym [en]
 • การออกเสียง : pussy pussy [en]
 • การออกเสียง : dough dough [en]
 • การออกเสียง : ta ta [no]
 • การออกเสียง : nuts nuts [en]
 • การออกเสียง : savvy savvy [en]
 • การออกเสียง : smooch smooch [en]
 • การออกเสียง : Whopper Whopper [en]
 • การออกเสียง : hack hack [en]
 • การออกเสียง : cock-up (noun) cock-up (noun) [en]
 • การออกเสียง : keep an eye on keep an eye on [en]
 • การออกเสียง : fixer-upper fixer-upper [en]
 • การออกเสียง : wuthering wuthering [en]
 • การออกเสียง : spud spud [en]
 • การออกเสียง : eejit eejit [sco]
 • การออกเสียง : 24/7 24/7 [en]
 • การออกเสียง : funny peculiar funny peculiar [en]
 • การออกเสียง : full frontal full frontal [en]
 • การออกเสียง : Cha Cha [ss]
 • การออกเสียง : must-see must-see [en]
 • การออกเสียง : dodgy dodgy [en]
 • การออกเสียง : tea-cosy tea-cosy [en]
 • การออกเสียง : narked narked [en]
 • การออกเสียง : chamba chamba [tl]
 • การออกเสียง : soapbox soapbox [en]
 • การออกเสียง : nice cuppa cha nice cuppa cha [en]
 • การออกเสียง : cuppa cuppa [en]
 • การออกเสียง : bats bats [en]
 • การออกเสียง : copper-bottomed copper-bottomed [en]
 • การออกเสียง : I'm not bovvered I'm not bovvered [en]
 • การออกเสียง : cutie cutie [en]
 • การออกเสียง : kick the bucket kick the bucket [en]
 • การออกเสียง : Oop North Oop North [en]
 • การออกเสียง : pot belly pot belly [en]
 • การออกเสียง : one million up! one million up! [en]
 • การออกเสียง : chorrada chorrada [es]
 • การออกเสียง : Oops! Oops! [en]
 • การออกเสียง : molar molar [en]
 • การออกเสียง : Catch-22 Catch-22 [en]
 • การออกเสียง : tipsy tipsy [en]
 • การออกเสียง : tea-strainer tea-strainer [en]
 • การออกเสียง : norther norther [en]
 • การออกเสียง : la-la land la-la land [en]
 • การออกเสียง : willy-nilly willy-nilly [en]
 • การออกเสียง : party animal party animal [en]
 • การออกเสียง : prezzie prezzie [en]
 • การออกเสียง : flog flog [en]
 • การออกเสียง : slam dunk slam dunk [en]
 • การออกเสียง : silver fox silver fox [en]
 • การออกเสียง : chatterbox chatterbox [en]
 • การออกเสียง : haint haint [en]
 • การออกเสียง : going off on one going off on one [en]
 • การออกเสียง : blacha blacha [pl]
 • การออกเสียง : coldish coldish [en]
 • การออกเสียง : sprog sprog [da]
 • การออกเสียง : Stressed Out Stressed Out [en]
 • การออกเสียง : lads lads [en]
 • การออกเสียง : tea-caddy tea-caddy [en]
 • การออกเสียง : bye-bye bye-bye [en]
 • การออกเสียง : jebane jebane [pl]
 • การออกเสียง : well-to-do well-to-do [en]
 • การออกเสียง : iffy iffy [en]
 • การออกเสียง : nitwit nitwit [en]
 • การออกเสียง : infra dig infra dig [en]
 • การออกเสียง : argy-bargy argy-bargy [en]
 • การออกเสียง : bevvy bevvy [en]
 • การออกเสียง : yonks yonks [en]
 • การออกเสียง : tiswas tiswas [en]
 • การออกเสียง : morfler morfler [fr]
 • การออกเสียง : speechify speechify [en]
 • การออกเสียง : skin-deep skin-deep [en]
 • การออกเสียง : crimper crimper [en]
 • การออกเสียง : gaslighting gaslighting [en]
 • การออกเสียง : round the bend round the bend [en]
 • การออกเสียง : EV-certs EV-certs [da]
 • การออกเสียง : K.O. K.O. [en]
 • การออกเสียง : giffgaff giffgaff [en]
 • การออกเสียง : So-and-So So-and-So [en]
 • การออกเสียง : easy mark easy mark [en]
 • การออกเสียง : nor'easter nor'easter [en]
 • การออกเสียง : batty batty [en]
 • การออกเสียง : megabucks megabucks [en]
 • การออกเสียง : knockabout knockabout [en]
 • การออกเสียง : Mimsy Mimsy [en]
 • การออกเสียง : jim-jams jim-jams [en]
 • การออกเสียง : gros naze gros naze [fr]
 • การออกเสียง : cascar cascar [es]
 • การออกเสียง : well fit well fit [en]
 • การออกเสียง : builder's tea builder's tea [en]
 • การออกเสียง : pratfall pratfall [en]
 • การออกเสียง : parlor snake parlor snake [en]
 • การออกเสียง : moonlighting moonlighting [en]
 • การออกเสียง : nookie nookie [en]
 • การออกเสียง : mangar mangar [pt]
 • การออกเสียง : bolonka bolonka [pl]
 • การออกเสียง : nithering nithering [en]
 • การออกเสียง : dolichoblond dolichoblond [en]
 • การออกเสียง : TTFN TTFN [en]
 • การออกเสียง : rabouiner rabouiner [fr]