หมวดหมู่:

collocations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcollocations

 • การออกเสียง : luna menguante luna menguante [es]
 • การออกเสียง : correo electrónico correo electrónico [es]
 • การออกเสียง : siempre siempre [es]
 • การออกเสียง : a veces a veces [es]
 • การออกเสียง : hacer daño hacer daño [es]
 • การออกเสียง : comunidad autónoma comunidad autónoma [es]
 • การออกเสียง : como siempre como siempre [es]
 • การออกเสียง : ya veremos ya veremos [es]
 • การออกเสียง : ciencia ficción ciencia ficción [es]
 • การออกเสียง : ya que ya que [es]
 • การออกเสียง : sintagma sintagma [pt]
 • การออกเสียง : tratarse de tratarse de [es]
 • การออกเสียง : todo el mundo todo el mundo [es]
 • การออกเสียง : actualmente actualmente [es]
 • การออกเสียง : código postal código postal [es]
 • การออกเสียง : como si como si [es]
 • การออกเสียง : luna llena luna llena [es]
 • การออกเสียง : por fin por fin [es]
 • การออกเสียง : opinión pública opinión pública [es]
 • การออกเสียง : aire acondicionado aire acondicionado [es]
 • การออกเสียง : indigente indigente [es]
 • การออกเสียง : así así [es]
 • การออกเสียง : dar un beso dar un beso [es]
 • การออกเสียง : llevar a cabo llevar a cabo [es]
 • การออกเสียง : sobre todo sobre todo [es]
 • การออกเสียง : después de todo después de todo [es]
 • การออกเสียง : llegar tarde llegar tarde [es]
 • การออกเสียง : todo el tiempo todo el tiempo [es]
 • การออกเสียง : tener miedo tener miedo [es]
 • การออกเสียง : oferta de empleo oferta de empleo [es]
 • การออกเสียง : café solo café solo [es]
 • การออกเสียง : no importa no importa [es]
 • การออกเสียง : para variar para variar [es]
 • การออกเสียง : Manos a la obra Manos a la obra [es]
 • การออกเสียง : previamente previamente [es]
 • การออกเสียง : en todo momento en todo momento [es]
 • การออกเสียง : cabeza rapada cabeza rapada [es]
 • การออกเสียง : a la vez a la vez [es]
 • การออกเสียง : de ninguna manera de ninguna manera [es]
 • การออกเสียง : Unión Europea Unión Europea [es]
 • การออกเสียง : café descafeinado café descafeinado [es]
 • การออกเสียง : tener ganas tener ganas [es]
 • การออกเสียง : buena suerte buena suerte [es]
 • การออกเสียง : punto de encuentro punto de encuentro [es]
 • การออกเสียง : agricultura ecológica agricultura ecológica [es]
 • การออกเสียง : tener sueño tener sueño [es]
 • การออกเสียง : en todo caso en todo caso [es]
 • การออกเสียง : al mismo tiempo al mismo tiempo [es]
 • การออกเสียง : para siempre para siempre [es]
 • การออกเสียง : seres vivos seres vivos [es]
 • การออกเสียง : tener razón tener razón [es]
 • การออกเสียง : hace tiempo hace tiempo [es]
 • การออกเสียง : dar un paso dar un paso [es]
 • การออกเสียง : dar una vuelta dar una vuelta [es]
 • การออกเสียง : café expreso café expreso [es]
 • การออกเสียง : de inmediato de inmediato [es]
 • การออกเสียง : cirujano plástico cirujano plástico [es]
 • การออกเสียง : Comisión Europea Comisión Europea [es]
 • การออกเสียง : a tiempo a tiempo [es]
 • การออกเสียง : además de además de [es]
 • การออกเสียง : meter la pata meter la pata [es]
 • การออกเสียง : día tras día día tras día [es]
 • การออกเสียง : hacer la vista gorda hacer la vista gorda [es]
 • การออกเสียง : por lo menos por lo menos [es]
 • การออกเสียง : por casualidad por casualidad [es]
 • การออกเสียง : Dar caza Dar caza [es]
 • การออกเสียง : por medio de por medio de [es]
 • การออกเสียง : hacer fuerza hacer fuerza [es]
 • การออกเสียง : subir de peso subir de peso [es]
 • การออกเสียง : dar sepultura dar sepultura [es]
 • การออกเสียง : mientras tanto mientras tanto [es]
 • การออกเสียง : datos personales datos personales [es]
 • การออกเสียง : tener en cuenta tener en cuenta [es]
 • การออกเสียง : a partir de ahora a partir de ahora [es]
 • การออกเสียง : tener calor tener calor [es]
 • การออกเสียง : leche entera leche entera [es]
 • การออกเสียง : deuda pública deuda pública [es]
 • การออกเสียง : sin querer sin querer [es]
 • การออกเสียง : angina de pecho angina de pecho [es]
 • การออกเสียง : archivo adjunto archivo adjunto [es]
 • การออกเสียง : si bien si bien [es]
 • การออกเสียง : poner en marcha poner en marcha [es]
 • การออกเสียง : ser un cero a la izquierda ser un cero a la izquierda [es]
 • การออกเสียง : por ahora por ahora [es]
 • การออกเสียง : Correr un riesgo Correr un riesgo [es]
 • การออกเสียง : tener prisa tener prisa [es]
 • การออกเสียง : por lo general por lo general [es]
 • การออกเสียง : tipo de cambio tipo de cambio [es]
 • การออกเสียง : poner de manifiesto poner de manifiesto [es]
 • การออกเสียง : libre albedrío libre albedrío [es]
 • การออกเสียง : Ministerio de Educación Ministerio de Educación [es]
 • การออกเสียง : banda sonora banda sonora [es]
 • การออกเสียง : hacer gracia hacer gracia [es]
 • การออกเสียง : Central nuclear Central nuclear [es]
 • การออกเสียง : talar un árbol talar un árbol [es]
 • การออกเสียง : ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo [es]
 • การออกเสียง : bomba de racimo bomba de racimo [es]
 • การออกเสียง : por el momento por el momento [es]
 • การออกเสียง : cometer un error cometer un error [es]
 • การออกเสียง : última voluntad última voluntad [es]