หมวดหมู่:

coffee shop

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcoffee shop

  • การออกเสียง : café café [en]
  • การออกเสียง : w kawiarni w kawiarni [pl]