หมวดหมู่:

cocoa

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcocoa

  • การออกเสียง : cacao cacao [en]
  • การออกเสียง : kakaowe kakaowe [pl]
  • การออกเสียง : kakaowy kakaowy [pl]
  • บันทึกการออกเสียง : khokho khokho [ss] รอการออกเสียง