หมวดหมู่:

Cities - Slovakia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCities - Slovakia

  • การออกเสียง : Košice Košice [sk]
  • การออกเสียง : Bratislava Bratislava [sk]
  • การออกเสียง : Banská Bystrica Banská Bystrica [sk]
  • การออกเสียง : Csejte Csejte [hu]
  • บันทึกการออกเสียง : Šúrovce Šúrovce [sk] รอการออกเสียง