หมวดหมู่:

Circuits

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCircuits

  • การออกเสียง : concentrator concentrator [en]
  • การออกเสียง : Gustav Kirchhoff Gustav Kirchhoff [de]
  • การออกเสียง : Karnaugh map Karnaugh map [en]
  • การออกเสียง : ohmic ohmic [en]
  • บันทึกการออกเสียง : Passerelle Elchholz Passerelle Elchholz [gsw] รอการออกเสียง
  • การออกเสียง : sockets sockets [en]
  • การออกเสียง : Thévenin equivalent Thévenin equivalent [en]
  • การออกเสียง : unijunction unijunction [en]