หมวดหมู่:

cijfers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcijfers

 • การออกเสียง : fyrre fyrre [da]
 • การออกเสียง : tolv tolv [no]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : seksten seksten [da]
 • การออกเสียง : tredive tredive [da]
 • การออกเสียง : tyve tyve [da]
 • การออกเสียง : syv syv [da]
 • การออกเสียง : sytten sytten [no]
 • การออกเสียง : elleve elleve [no]
 • การออกเสียง : otte otte [da]
 • การออกเสียง : tretten tretten [no]
 • การออกเสียง : halvtreds halvtreds [da]
 • การออกเสียง : fjorten fjorten [da]
 • การออกเสียง : nitten nitten [da]
 • การออกเสียง : atten atten [da]
 • การออกเสียง : femten femten [da]
 • การออกเสียง : halvfems halvfems [da]
 • การออกเสียง : halvfjerds halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : firs firs [da]
 • การออกเสียง : Cijferen Cijferen [nl]